Page 10 - DailyNews-1GunTR
P. 10

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

    2 Ayrı    Salonda    ITM’de

    Bugüne kadar dokuma makineleri ve aksesuarlarıyla hiz-
    met veren Alesta, son yıllarda bünyesine katılan partner
    firmalar ile Nonwoven sektörüne, endüstriyel malzemeler
    ile teknik tekstillere de girmiş bulundu. Bu bağlamda
    HIGHTEX Fuarı’nda da yerini alan firma, farklı ürün grup-
    Perlon Nextrusion GmbH ve Dokuma aksesuarlarında tec-    Digital Baskı
    larıyla katılımcıların ve ziyaretçilerin ilgisini üzerinde toplu-
    yor. Serafin grubuna bağlı ve Monofilament, misina üreten

    rübeli Derix Alman firmalarıyla yeni çalışmaya başlayan
    Alesta, daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Müşteri  Fırsatlarıyla Şov Yapıyor
    ilişkileriyle uyuma değer vererek satış sonrası memnuni-
    yeti amaçlayan Alesta, sonuca en verimli şekilde ulaştıran
    ürünlerini ITM 2018 Fuarı’nda misafirlerine sunuyor. Mimaki, ITM 2018 fuarında kalite, hız, verimlilik ve  “Türk tekstil ve hazır giyim sektörü ülkenin en
    ALESTA’nın temsilciliğini yaptığı firmalar ve ürünleri  kişiselleştirme odaklı zengin çözümleriyle yerini  önemli iş kolu olarak gücünü arttırmayı sürdürü-
    arasında şunlar bulunuyor:              alıyor. Ziyaretçilerine teknoloji şovu yapan Mimaki,  yor. Bunu da katma değeri yüksek, esnek ürünlere
    • Wizard Plus rapier, airjet tezgahlar        tekstilcilere ‘dijital fırsatları’ gösteriyor. Mimaki  yönelerek başarıyor. Bu ise dijitalleşmenin sağla-
    • Genkinger taşıma arabaları             Eurasia, Türkiye ve bölge tekstil sektörünün buluş- dığı olanaklarla mümkün oluyor. Geleneksel baskı
    • Scholze leventleri                 ma noktası ITM 2018 fuarında, Salon 6 Stand 604B  yöntemleriyle elde edilemeyecek kârlılık, verimlilik
    • Naveta gücü teli, lamel              ve C’de dijital tekstil baskı yeniliklerini sunuyor.  ve esneklik dijital baskı çözümleriyle mümkün hale
    • Klöcker kenar örme                 Geçen yıl Türkiye pazarındaki yapılanmasını yeni- geliyor. Dijitalleşme sayesinde kişiselleştirilmiş
    • Grob dok sarım                   leyen Mimaki, bu yıl fuarda iki tekstil bayisi A.I.T.  ürünlerden bahsediyor, yüksek stok tutma zorun-
    • Hunziker cımbar                  ve DigiMania ile birlikte aynı stantta ziyaretçilerini  luluğundan kurtuluyor, üretip sevk etme sürelerini
    • Derix dokuma aksesuarları             ağırlıyor. Mimaki özellikle Türk tekstil sektörünün
    • Perlon monofilament, misina            talep ettiği dijital baskı çözümlerini ITM 2018’de  hiç olmadığı kadar kısaltıyoruz. ITM 2018 fuarında
    • Klieverik keçeli kalender             sergiliyor.                 tekstil profesyonellerine, kendini ispatlamış bu
    • Crealet besleme üniteleri             Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse teks- yenilikçi dijital baskı çözümlerimizi sunacağımız
    • McCoy tansiyon sistemi               tildeki dijital dönüşüme değinerek şunları söylüyor:  için heyecanlıyız.”

                                       Dokuma makinesi üretiminin önde gelen  etkisini göz ardı etmeyen firma, önümüz-
                                       firmalarından SMIT, ITM 2018’de (Salon  deki yıllarda akıllı otomasyona yönelik
                                                         değişimleri tüm potansiyeli ile görmeyi
                                       2 - Stand 215 A), denim, perde ve meş-
             ITM 2018’de, Son                  hur yüksek kalite dokuma makinelerini  umuyor. İplikten yüzey uygulamalarına
                                                         kadar farklı gelişmeler görmeye hazır
                                       tanıtıyor.
    Yeniliklerini Sunmaktan                        Yeni SMIT GS980, çok yönlülük, per- olunması gerektiğini öne süren SMIT
                                                         CEO’su Simone Rancan, aynı zamanda
                                       formans, üretim kalitesi, verimlilik ve
                                                         dokuma makinesi üreticilerinin; yeni
                                       sürdürülebilirlik açısından daha gelişmiş
                 Gurur Duyuyor                olup pazardaki en hızlı serbest-uçuş  teknolojiler yüzünden modası geçecek
                                       rapier makinesidir. Akıllı ve esnek bir
                                                         bazı süreçleri yeniden gözden geçirmeye
                                       yapıda olan SMIT GS980, en güvenilir
                                                         hazır olmaları gerektiğini de vurguluyor.
                                       SMIT özelliklerinin, yenilikçi fonksiyon  Rancan, “Dünyada ve özellikle Türkiye’de,
                                       çözümleri ile birleştirilmesiyle değerini  ileri teknoloji ekipmanlara doğru sağlam
                                       uzun süre boyunca koruyacak şekilde  ve istikrarlı bir büyüme var. Müşteriler,
                                       tasarlanarak üretilmiştir.     toplam sahip olma maliyetine dair artık
                                       Firma bu makinaya, 1938’de İtalya’da ku- daha fazla bilinçli ve yeni yatırımlara
                                       rulan ve kısa bir süre içinde önde gelen  ek olarak, işletme maliyetlerindeki en
                                       dokuma makineleri üreticisi konumuna  büyük giderlerin de fazlasıyla farkındalar.
                                       gelen SMIT’in 80. kuruluş yılı anısına  Müşteriler daha kaliteli kumaş üretimine
                                       GS980 adını verdi.         yöneliyor ve bazıları daha fazla karlılık
                                       Son müşteriler üretim ve dağıtım  getirecek pazar nişlerini değerlendirmek
                                       modellerini değiştiriyor, bu doğrultuda  istiyor. Bu şartlarda SMIT tezgahlarınn
                                       makine üreticileri de bundan kendilerine  çok iyi bir konumda bulunduğunu gör-
                                       görev çıkarıyorlar. Endüstri 4.0 modelinin  mekten oldukça memnunuz.” diyor.

                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15