Page 3 - DailyNews-1GunTR
P. 3

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

                Tekstil Teknoloji                              ITM, İplik ve                Liderlerini                                 HIGHTEX;


                Buluşturan ITM,                               Katılımcılarımıza


                Türkiye İçin Bir                               Nitelikli İmkânlar                Kazanım                                   Yaratacak
       NECİP GÜNEY                                 BÜLENT ÜNAL
    Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı                    Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı


    24 aydır büyük bir heyecanla beklediğimiz fuarımızı; mutlulukla ve yeni umutlarla  Değerli Dostlar,
    açıyoruz. 2 yılda bir düzenlediğimiz ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı artık,
    dünyanın birçok ülkesinden katılımcısı olan, Türkiye’den Avrupa’ya, Afrika’dan Asya’ya  Her iki yılda bir hazırladığımız ITM İstanbul Uluslararası Tekstil Ma-
    tekstil teknoloji üreticilerinin tamamının bildiği ve ajandalarına not ettiği bir fuar. Tekstil  kineleri Fuarı ile dünya tekstil endüstrisine bir kez daha ev sahipliği
    dünyasının kalbinin attığı bu muhteşem organizasyon için çalışmalara 2 yıl öncesinden  yapmaktan mutluyuz.
    başladık. Bu süre içerisinde fuarımızın satış ve tanıtım faaliyetleri kapsamında İran,
    Özbekistan, Mısır, Pakistan, Almanya, İsviçre, İtalya, Rusya başta olmak üzere dünyanın  Dünyamızda büyük bir istihdam ve ekonomik değer yaratan bu en-
    pek çok yerindeki teknoloji üretici firmalarını yerinde ziyaret ettik, bazılarıyla ise fuarlar- düstrinin gelişimini, yeni teknolojilerini ilgililerine ulaştırmak, onları çok
    da bir araya geldik.                            güvenilir bir merkezde; İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
                                          üst düzey ilişkiler ile buluşturmak ciddi bir bilgi birikimi ve büyük bir
    DÜNYA LANSMANLARININ ADRESİ                         çabayı gerektiriyor. Fuarı hazırlayan kurumlar Tüyap ve Teknik Fuarcılık
    Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; ITM artık her 2 yılda bir düzenlenen geleneksel  A.Ş.’nin bu sektördeki birikimleri Tüyap’ın fuar merkezleri yatırımları ve
    bir organizasyon olmanın dışında, tekstil teknoloji liderlerinin ürünlerinin ilk lansman- her iki gurubun sayıları 750’ye varan nitelikli çalışanlarının çabası fuarın
    larını yapmak istedikleri bir adres. Bu da gösteriyor ki; katılımcı firmalar, Avrupa ve  başarısında büyük rol oynuyor.
    Asya’nın kesiştiği coğrafyada yer alan İstanbul’da düzenlenen ITM Fuarını fazlasıyla
    önemsiyor. Son teknolojik yeniliklerini ITM’de görücüye çıkarmaları ve teknolojilerini  14 - 17 Nisan 2018 tarihleri arasında 120.000 m2’lik kapalı fuar alanında
    yenilemek isteyen firmalara ITM aracılığıyla ulaşmaları bu önemin bir göstergesi. Ben  gerçekleştirilecek olan ITM 2018 Fuarı’na dünyada bir ilk olan 630 odalı
    şuna inanıyorum ki; dünyada tekstille ilgilenen ve bir şekilde bağlantısı olan her firma  beş yıldızlı fuar oteli Tüyap Palas’ın imkânları büyük bir konfor sunuyor.
    yetkilisi ITM Fuarı’ndan haberdar. Artık tekstil sektörünün temsilcileri Türkiye’de böyle  ITM’in yanı sıra iki tamamlayıcı konu İplik ve Teknik Tekstil Fuarları da
    büyük çaplı bir organizasyonun yapıldığını biliyor ve randevu defterlerinde 4 günü ITM’e  eş zamanlı olarak düzenleniyor. İplik, Örme, Dokuma, Terbiye, Boya,
    ayırıyor.  Ayrıca, Bangladeş, Pakistan, Tunus, Cezayir, Fas, Özbekistan, Mısır, Türkmenis- Baskı ve endüstrinin tamamlayıcı tüm unsurlarından oluşan Tekstil
    tan, Etiyopya, Kenya, Kazakistan ve daha sayamadığım birçok ülkeden ziyaretçinin vize  Makineleri Fuarı 45 ülkeden 1050 firma ve firma temsilciliğine ev sahipli-
    için konsolosluklara başvurması ve bizim de onlara davetiye mektubu göndermemiz, bu  ği yapıyor. İplik Fuarı kapsamında ise 19 ülkeden 318 firma ve temsilciliği
    yıl ITM 2018 Fuarı’nda yoğun bir katılım yaşayacağımızı gösteriyor.     yer alıyor.

    Bu başarı sadece bizler açısından değil, Türkiye açısından da büyük bir kazanım. Avru- 64 ÜLKEDEN 1450 KATILIMCI FİRMA
    pa’da yapılan Tekstil Makineleri Fuarı’nın 8 ülkenin desteğiyle düzenlendiğini hesaba  Geleceğin önemli konusu Teknik Tekstil Fuarı 82 katılımcı kuruma ev
    katacak olursak, bu kadar sayıda tekstil teknoloji üreticisini, katılımcı firmayı ve ziyaret- sahipliği yapıyor. Toplamda 1450 firma ve firma temsilciliği çabalarını
    çiyi bir araya getirmek, kıtaları ve kültürleri buluşturmak bir anlamda Teknik Fuarcılık ve  endüstrinin temsilcileri ile buluşturuyorlar. Türkiye tekstil ürünlerinde 80
    Tüyap olarak bizim ve ülkenin sınavı. Bu sınavı başarıyla geçmek büyük bir sorumluluk  milyonu aşkın nüfusu ile çok büyük boyutlara ulaşmış kendi iç pazarı
    ve görev bilinci gerektiriyor. Bizler de Tüyap ve Teknik Fuarcılık olarak bu görev ve sorum- ve artan ihracat imkânları ile yeni yatırımlara, yatırımları büyütmeye ve
    luluğun bilincindeyiz. Bu başarının paydaşlarından biri de hiç kuşkusuz sağlam bir alt  yeni teknolojiler ile yenilemeye ihtiyaç duyuyor. Fuarlar; Balkanlar’dan
    yapısı olan Tüyap. Çünkü bu kadar büyük firmaları bir araya getirip, memnun etmek çok  Rusya, Kafkasya, Ön Asya, Kuzey ve Sahra altı Afrika’ya uzanan büyük
    kolay bir iş değil. Yoğun makine parkuru getiren firmaların elektrik, hava, su gibi alt yapı  coğrafyadaki ülkelerin tekstil endüstrisinde artan makine, teçhizat ve
    ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamanız gerekiyor. Tüyap’ın bu konuda çok ciddi bir fuarcılık  ara malı taleplerine ulaşmada tüm katılımcılara ve ziyaretçilerimize bü-
    deneyimi ve teknik bilgi birikimi var. Bu deneyim Teknik Fuarcılığın sektördeki hâkimiye- yük imkânlar ve fırsatlar sunuyor. İstanbul, dünyada 300’ü aşkın şehirle
    tiyle birleşince ortaya başarılı bir organizasyon çıkıyor.         doğrudan bağlantısı olan nadir şehirlerden biri. Tekstil endüstrisi için
                                          hazırlanan bu büyük buluşmaya tüm imkânları ile destek veren Türk
    TEKSTİL DÜNYASI 3 BÜYÜK FUARDA BULUŞUYOR                  Hava Yolları’na hepimizin özel bir teşekkür borcu var.
    ITM 2018’in bir önemli yanı da; 15. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, HIGHTEX 2018 Ulus-
    lararası Teknik Tekstiller & Nonwoven Fuarı ve 8. Uluslararası Tekstil Konferansı (ETT) eş  50 BİNİN ÜZERİNDE PROFESYONEL ZİYARETÇİ
    zamanlı olarak düzenlenmesi. Her biri kendi alanında güçlü olan bu üç fuarın aynı çatı  Başta ITM 2018 Fuarı olmak üzere eş zamanlı olarak hazırlanan İPLİK ve
    altına birleşmesi bir anlamda müşterisiyle entegre olmuş bir fuar olduğumuzu gösteri- HIGHTEX Teknik Tekstil Fuarları, tüm katılımcı firmalarına ve 80’i aşkın
    yor. Bu güç birliğinden doğan sinerjinin sektöre yeni ufuklar kazandıracağını umuyorum.  ülkeden beklenen 50.000 profesyonel ziyaretçisine biliyorum ki her
    Sonuç olarak, tekstil dünyasının büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu büyük buluşma için  zamanki gibi büyük ve nitelikli imkânlar yaratacak.
    herkesin çok iyi hazırlandığını söyleyebiliriz. Nitekim, kilometrelerce öteden gelen ve
    Türkiye’deki fuarın önemine bu kadar çok inanan katılımcı firmalara ve ziyaretçilerimize  Fuarlarda birlikte olmaktan ve tüm ilgilileri ülkemizde, İstanbul’da,
    mahcup olmamamız gerekiyor. Amacımız bu güç birliğini ve bu dayanışmayı 2020  Tüyap’ta buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 3 - 6 Haziran
    yılında daha da ileriye taşımak. Bize inanan ve güvenen tüm katılımcı firmalarımıza bir  tarihlerinde düzenlenecek 2020 yılı fuarında da tekrar buluşmak dileği
    kez daha teşekkür eder, herkese iyi fuarlar dilerim. 2020’de görüşmek üzere… ile esen kalın.

                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8