Page 4 - DailyNews-1GunTR
P. 4

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


    Dokuma Makineleri ile Yeniliklerini Sergiliyor

    Picanol, İstanbul ve Bursa’daki ofisle-                                   airjet hem de rapier sert havlu makine-
    rinde toplam 26 kişiyi istihdam eden                                    leri pazarındaki tek üst düzey sağlayıcı
    ve 1998’den beri faaliyet gösteren bir                                   olduğu anlamına geliyor.
    şirket. Firma, satış faaliyetlerinin yanı
    sıra yerel hizmetler, baskı onarımı ve                                   TerryMax-i 8-R 260, sert havlu ma-
    stratejik yedek parça stoğu olanağı                                     kinesi
    sunuyor. Türkiye pazarının önemini                                     Picanol ayrıca, kalitesini ispatlamış
    belirten Picanol ekibi, ITM 2018 Fua-                                    olduğu rapier platformunda, sert havlu
    rı’nda (Salon 2, Stand 216) iki rapier ve                                  makinesi de sunuyor.
    iki airjet dokuma makinesini sergiliyor.
    Picanol’un ITM 2018’de sergilemekte                                     OMNIplus Summum
    olduğu ürünler şunlar:       en yüksek hızları gösterecek şekilde  ilmek döngüsüyle programlanmasın- OMNIplus Summum, Picanol’un
                      yapılandırıldı.           dan öte, aynı zamanda her bir dolum  yüksek performanslı airjet dokuma ma-
    OptiMax-i                                ipliğinin ön atım mesafesini prog- kinesi. OMNIplus Summum, tamamen
    OptiMax-i, 190 ila 540 santimetre  TerryMax-i             ramlayarak sonsuz tasarım olanak-  elektronik basınç regülatörleri, her bir
    arasında değişen genişlik aralıkların- Picanol ayrıca sert havlu üretimi için  ları sunuyor. Diğer özellikler arasında  dokuma kanalı için ayrı bir dahili hava
    da kullanılabiliyor. Ayrıca, Kılavuzlu  geliştirilen TerryMax-i rapier dokuma  OptiSpeed, hav yüksekliği izleme ve  deposu ve dönüş nozülleri için benzer-
    Tutucu Sistemi (GC) ve Serbest Uçuş  makinesini de sunuyor. Doğrudan  iğne makarası kontrolü bulunuyor.  siz bir üçlü hava tankı konfigürasyonu
    sistemi (FF) ile aynı zamanda çok  elektronik tahrik sistemi ile çalışan  TerryMax-i’nin yanı sıra, Picanol ayrıca  ile donatılmıştır. Bu sayede makinenin
    yönlü çalıştırma imkânı sunuyor.  kumaş çizgi mekanizması, mükem-   sert havlu üretimi için bir airjet özelli- kullanıcı dostu özelliğiyle esnekliğini
    OptiMax-i 4-R 190, fantazi denim  mel bir havlanma oluşumu sağlıyor.  ğine de sahip: TERRYplus Summum  artırır ve enerji tüketimini önemli ölçü-
    Makine, OptiMax-i ile ulaşılabilen  Dokumacılara sadece hav yüksekliğini dokuma makinesi. Bu, Picanol’ün hem  de azaltır.

           TX801, ITM’de Yıldız Gibi Parlıyor

     Mouvent_TX801
     Mouvent TX801, 200 m2/saat
     mükemmel baskılı kumaşlar
     üreten bir 8-renk multi-pas
     dijital tekstil baskı makinesidir.


    Mouvent, TX801’I -ustalıklı yeni dijital  görmeleri için ziyaretçilerini ITM 2018’de  Samba baskı kafaları entegre edilmiş  Makine 400mm top çapına kadar olan
    baskı makinelerini- ITM 2018 Fuarı’nda  5. salondaki 509A nolu standına davet  MouventTM Cluster Teknolojisi’ne daya- maksimum 1820mm kumaş eninde örgü,
    sergiliyor. Çok yüksek baskı hızlarında,  ediyor.           nan çok becerikli ve kompakt, tescilli bir  dokuma ve nonwoven tekstiller üzerinde
    2000dpi optik çözünürlüğe kadar tekstil  TX801, 8 renge kadar baskı yapar ve  baskı motoru geliştirmesi kullanıyor. Tek  işleyebiliyor.
    üzerine en yüksek baskı kalitesinde  tarayıcı tipinde bir makine olmasına  pasta 16 g/m2 boya vererek buna hız,  Geniş bir tekstil materyalleri yelpazesi-
    üretim yapan 8-renk multi-pass dijital  rağmen, kaliteden ödün vermeden, ve- hassasiyet ve ölçeklenebilirlik eşlik edi- ne, kısa ve orta ölçekli üretimde, canlı,
    tekstil baskı makinesi TX801, ilk kez  rimliliği 200 m2/saat’e kadar yükselterek yor. Ve MouventTM Cluster Teknolojisi  renkli, yüksek kalitede, uygun maliyetli
    uluslararası fuarlardan birinde sergi- baskı işlerinin %50 kadarını tek geçişte  sayesinde, TX801 2000dpi optik çözü- baskı yapması yanı sıra, TX801 çok da-
    leniyor. Mouvent ekibi, tekstil endüstri- tamamlayabiliyor. Bu verimlilik seviye- nürlükte baskı yaparak bitmiş üründe en yanıklı, kompakt ve ulaşılabilir bir baskı
    sinde ileriye doğru gerçek bir sıçrama  lerine ulaşabilmek için TX801, Fujifilm’in  yüksek baskı kalitelerinde sonuç alıyor.  makinesidir.

                                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9