Page 6 - DailyNews-1GunTR
P. 6

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018
    Tricot Teknolojisinin
    Lansmanıyla ITM’de

    İstanbul’da gerçekleştirilecek ITM 2018  bekliyor. Bunlar arasında, HKS 4-M EL
    Fuarı’na en iyi şekilde hazırlanan Karl  modeliyle üretilen çeşitli farklı zeminlere
    Mayer’in beklentileri oldukça yüksek.  ve üst üste bindirilmiş tasarımlara sahip  (Sağdan Sola): Karl Mayer'in Çözgü Örme İş Birimi Satış Direktörü Oliver Mathews, Erko Genel Müdürü Roland
    Firma, 7.salon 709 numaralı standında  hafif kumaşlar ve ayrıca LACE.EXPRESS  Kunze ve Karl Mayer Kıdemli Satış Müdürü Bastian Fritsch başarılı bir ITM geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyor.
    ziyaretçilerini ağırlıyor.     ile oluşturulan şık dantel tasarımları da  BEAMER, BALL WARPER ve PRODYE  Erko’nun Genel Müdürü Roland Kunze,
    Standın odak noktası, Türk pazarında  yer alıyor. Bastian Fritsch, TM 4 TS’de  indigo boyama makinesinin modelleri ile “ITM fuarı müşterilerimizle her zaman
    yeni fırsatlar yaratan yenilikçi makine  üretilen kumaşların yanı sıra havlu  kot üretiminde kullanılmak üzere  iletişim kurabilmemiz için ve hem büyük
    sistemleri ve teknik çözümler. Karl Mayer kumaşlarının da ITM fuarında ilgi çeke-             hem de küçük müşterilerimizin günlük
    Kıdemli Satış Müdürü Bastian Fritsch,  ceğinden emin. Bu satış uzmanı fuarda  DOUBLE VARIO boyama ünitesini de
    “Vual benzeri ince tül perde deseni üre- polyesterin yanı sıra pamuk numuneleri  sergiliyor. Karl Mayer’in Çözgü Hazırla- operasyonlarını desteklemek için harika
    tiyoruz. Çözgülü örme tül perdeler ve na- de sergiliyor. Çözgü örme teknolojisi  ma İş Birimi Satış Direktörü Dieter Gager, bir platform” diyor. Kunze, bunu teknik
    kış alanları söz konusu olduğunda, yeni  sunumuna, moda ayakkabı kumaşları,  PRODYE ürün yelpazesinin Türkiye  imkanlar, gelecekteki projeler ve gele-
    genişleme planları ve projeleri ile ilgili  sırt çantaları için şık aralama kumaşları  pazarında zaten iyi durumda olduğunu  cek vaat eden girişimlere dair yapmış
    olarak bu sektöre yeni giren şirketlerle  ve pelüş kumaşlar gibi çift çubuklu raşel  ve şirketin bu fuara katılımı ile bu konu- olduğu bir takım ilginç konuşmalara
    görüşmeler yapmayı bekliyoruz” diyor.  teknolojisiyle üretilen bazı yenilikçi ürün- munu güçlendirdiğini söylüyor. dayandırıyor. Fuar; şirketin müşterileriyle
    Ayrıca, yüksek hızlı triko, jakar ve multi- ler de dahil edildi.    Karl Mayer, yenilikçi sunumuyla bir  sürdürdüğü ortaklıklarını garanti altına
    bar raşel makineleriyle üretilen dış giyim Çözgü hazırlığı konusunda, Karl Mayer  kez daha hedefi tam ortadan vurdu ve  almak adına önem arz eden ve geçmişi,
    kumaşlarının yanı sıra genel olarak ev  denim sektöründe uzman bir ortak  yine sektörün buluşma noktası hali- bugünü ve geleceği birbirine bağlayan
    tekstili üretimiyle ilgili birçok talepler de  olarak yer alıyor. Şirket, LONG CHAIN  ne geldi. Karl Mayer yerel temsilcisi  önemli bir bağ.      TESTER 6 Modelini
    İplik Sektörüne Tanıtıyor

    Tekstil test süreçleri ve kalite kontrol ko- ve Assistant Q tarafından sağlanan  test sonuçlarını
    nusunda dünya çapında bir marka olan  uyarı özelliklerine ilişkin olumlu geri  beklemeden, apre
    Uster Technologies, USTER® TESTER 6  bildirimler alıyor. Üretim yöneticileri;  edilmiş kumaşın,
    modelini ITM 2018 Fuarı’nda iplik sek- bütün fabrika işlemleri boyunca en- o an satın alacak-
    töründeki tüm gruplara tanıtıyor. Ayrıca,  tegre süreçlerin gelişmeleri hakkında  ları iplikten oldu-
    USTER uzmanları; çok sayıda avantaj  detaylı rehberlik servisi sunmak için,  ğunu görmeyi çok
    sağlayan düzgünlük testini sunmak için  diğer USTER® test ve izleme cihazlarıyla seviyorlar. Kumaş
    fuarda hazır bulunuyor.       bağlantı sağlamaya yönelik hizmeti  görünümünün            Servis Başkan Yardımcısı olan Andreas
    USTER® TESTER 6 tarafından sunulan  beğendiklerini söylüyor.      kalitesi, güveni olumlu yönde ve anlık  Tanner, “USTER; Toplam Test Merkezi
    pratik faydalar; garantili kalite kontrol-               olarak etkiler. Bu kalite; anlaşmanın  ile sağlanan kalite ve üretim verimliliği
    den başlayıp uzman süreç analizine  Toplam Test Merkezi ile Kumaş   karşılıklı anlayışa dayandığını garanti  güvencesinin, Türkiye gibi rekabetçi
    ve Toplam Test Merkezi ile tüm iplik  Görünümü Tahmini         eder.” diyor.            bir piyasa ortamında değerli bir başarı
    işletmesinin optimizasyonuna kadar  Toplam Test Merkeziyle bir kumaşın gö- Boncuklanma, kumaş görünümü ve  faktörü olduğuna ikna oldu. Bu avantaj
    uzanıyor. Bu nedenle, ünlü USTER® test  rünümünü tahmin etmek mümkün. Bu  dokuma performansı; ITM 2018’deki  bir yandan ileri uyarı sistemi ile daha da
    cihazının bu altıncı nesli; iplik imalat  tahmin aslında iplik kalitesi parametre- (Salon 3, Stant 309B) USTER stan- ileriye götürülebilir. Böylece, fabrika per-
    sektörünün her alanında yaygın bir  lerini USTER® TESTER 6 ile test ederken  dında altı çizilen Toplam Test Mer- sonelinin kaliteyi güvence altına alma
    beğeni elde ediyor.         tek bir adımda gerçekleştirilebilir.  kezi özellikleri arasında yer alıyor. Bu  işi kolaylaşır. Bu ve diğer birçok sebep-
    USTER® TESTER 6; piyasaya sürül-  Biska’da bir iplik tüccarı olan Eray Ay- tanıtım; fabrika sahiplerine, operatör- ten dolayı, endüstrinin; USTER® TESTER
    mesinden bu güne geçen üç yıl gibi  dok, satıcının ve alıcının aynı standart- lere, yöneticilere, teknisyenlere ve iplik  6’ya gösterdikleri beğeninin kesinlikle
    kısa bir sürede, iplik fabrikası kalite  lardan bahsetmesinin gerekli olduğunu  satıcılarına umdukları özel avantajları  artacağına inanıyoruz.” diye
    yöneticilerinden otomatik veri analizine  dikkate alıyor. Aydok, “Müşterilerim;  sunuyor. Uster Teknolojilerinde Satış ve  konuşuyor.

                                       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11