Page 8 - DailyNews-1GunTR
P. 8

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

        Halı Dokuma Uzmanı    En Son Teknolojileriyle ITM 2018’de                           lik uygulamasını sunuyor.  bu yüksek yoğunluklu halı dokuma  uygun. Myriaf ile, duvardan duvara eş-
                            Makinenin ana özellik- makinesi, yüksek kaliteli ürünler  leştirme için tekrar etmeyen 240 m²’lik
                             leri arasında paralel  yaratarak metrekare başına 5 milyon  tasarımlar mümkün. Myriad 1/12”gauge
                               tarak hareketi,  noktaya kadar halılar dokuyabiliyor.  (feyn) ölçüsüne kadar mevcuttur ve
                                güçlendirilmiş  Aynı makine ile 16 renkli çerçeve ve 750  çift sürgülü iğne rayı ile donatılabiliyor.
                                çapraz ele-  dişle halılar dokunabiliyor.
                                manlar, tek  HCiX2, tablo dokuma için de mükem- Tüm Cobble tafting makineleri 5 metre
                                barlar ve 24  mel bir şekilde uygun; dokuma halının  genişliği kadar mevcuttur.
                                servo tahrikli  geleneksel emek yoğun tasarım yerine,
                                akıllı çerçeve- foto-gerçekçi bir resim gerçek zamanlı  Van de Wiele; SUPERBA Türkiye
                                ler bulunuyor. olarak işlenebilir ve dokuma makine- Pazarında Güçlü
                                VSi “345”tipi  sine uyan bir tasarıma dönüştürüle- Halı ipliği için termo-fiksaj ve degrade
                                şimdi, hafif  biliyor. HCiW2 ayrıca, 1200/8, 1000/19,  boyamada dünya lideri olan ve Van De
                              vizon halılar ve dua  1000/8 vb. bilinen/yaygın konfigüras- Wiele şirket ailesinde yer alan Super-
                           halılar da dahil olmak üze- yonlarda da mevcuttur.      ba, Türkiye pazarında sahada sürekli
                        re, düz kadifeler ve jakar kadife- Colortec, şirkette geliştiren yazılım
    Van de Wiele dokuma alanındaki   ler için mevcut bulunuyor.     TuftLink ile birlikte, çoklu yoğunluk/sık- bir teknik ekibi olan İstanbul’daki
    yeniliklerini ITM 2018 Fuarı’nda Salon 2  Halı dokumada görülmeye değer  lık ve renk değişimleri ile halı üretebili- mümessili Samoteks ve hemen hemen
    Stant 2012-A’da sergiliyor. Firma, sade  “HCiX2” halı makinesi, metre başına  yor. Ayrıca, farklı iplik kombinasyonları  bütün envanter ile yedek parçaları
    ve jakarlı kadifeler için Velvet Smart  1500 diş ve 8 renkli çerçeveye (1500/8)  ile bile 4,2 kg/m²’ye kadar elle yapımı  tedarik eden Gaziantep’teki resmi dist-
    Innovator VSi’nin dünyanın ilk 3 metre- sahip. 3 ve 4 metre genişliğinde olan  tuft kalitesi için mükemmel bir şekilde  ribütörü Bilge ile faaliyet gösteriyor.


   Rotasyon Baskı Şablon Çözümlerini Sunuyor


    SPGPrints’in, kumaş baskı uygulama-                                     yararlanıyor.” diyor.
    ları için geliştirilen Archer® teknolojisi-                                 Stantta ayrıca SPGPrints’in yarım ton-
    ni kullanan rotasyon baskı çözümleri,                                    larda moiré efektlerini baskılayan, 79
    ITM 2018’de (Salon 6, Stand 606B)                                      mikron delik boyutunda şablona sahip
    katılımcıların ve ziyaretçilerin beğeni-                                  125 mesh RandomScreen® şablonu da
    sine sunuluyor.                                               sergileniyor. Stokastik (rastlantısal)
    JAVELIN® baskı makinesinin                                         bir yerleşimle birbirinden bağımsız
    1850mm’lik versiyonun sergilenmekte                                     olarak konumlandırılan delikler baskı-
    olduğu stantta, çok çeşitli kumaşlar                                    larda istenmeyen desenlerin ön plana
    için boya programları ve Archer tek-                                    çıkma riskini ortadan kaldırıyor.
    nolojisini kullanan diğer dijital baskı                                   SPGPrints’in en son teknoloji direkt
    makineleri hakkında bilgiler veriliyor.                                   lazer gravürleme sistemi bestLEN,
    SPGPrints’in benzersiz Archer tekno-                                    şablon gravürlemede zahmetsiz ve
    lojisini ve boya damlasını (2-10 pL)                                    tekrarlanabilir kalite sunuyor.
    baskı yüzeyine 4 mm’ye kadar uzak-                                     SPGPrints’in smartLEX 7430 lazer
    tan püskürten Fujifilm Dimatix Samba  geçişli üretim yapabilen ve yine ken- de kurularak mevcut dijital makinele- pozlama sistemi, uzun kullanım ömrü,
    baskı kafalarını kullanan altı renkli                                    yüksek verim ve 2540dpi’ye kadar
    JAVELIN baskı makinesi, bir üretim  disini kanıtlamış Archer teknolojisini  rin ve şablon üretiminin tamamlayıcısı  çözünürlük gibi üstün özellikleri bir
    tarama baskı makinesidir. Saatte 367  kullanan SPGPrints PIKE® baskı maki- oldu. İstanbul’da kurulu Tekboy Teks- arada sunan eşsiz, çok demetli diyot
    metre üretim hızına sahip JAVELIN,  nesi hakkında stantta bilgi veriliyor.  til, son bir yıldır üretim kapasitesini  teknolojisine sahip.
    kumaşların ve boya kimyalarının sık  SPGPrints Baskı Genel Müdürü Hakan desteklemenin yanı sıra daha kısa sü- ITM 2018 standında ziyaretçiler No-
    değiştirilmesi gereken orta kapasiteli  Uzman, “JAVELIN baskı makineleri ilk  reli çalışmalar, hızlı üretim ve numune  vaScreen® serisinin teknik özelliklerini
    üretimler için idealdir.      tanıtıldıkları ITM 2016’dan bu yana  baskısı talepleri gibi ihtiyaçlara yanıt  gözler önüne seren çeşitli şablon ve
    Daha yüksek hacimler için hızlı, tek  tüm dünyadaki tekstil baskı tesislerin- vermede JAVELIN baskı makinesinden baskı örneklerini de görebilir.

                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13