Page 10 - ITM Daily News
P. 10

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

    MBK Dilmenler; “Amacımız Adımızı Dünya    Çapında Akılda Kalır Bir Hale Getirmek”


    Tekstil makineleri sektöründe adından                                    ladeş, Özbekistan, Mısır ve Avrupa
    sıkça söz ettiren Dilmenler, ITM 2018                                    ülkelerinden mümessilleriyle birlikte
    Fuarı’nda bu yıl ilk kez 2 ayrı salonda                                   gelen müşterilerini standında ağırla-
    yer alıyor. Firma, boya terbiye makine-                                   yan firma, ITM 2018 Fuarı sayesinde
    leri ile baskı teknolojilerini görücüye                                   adını daha da duyuruyor.
    çıkaran Dilmenler 1982 yılından beri                                    Dilmenler firmasının Bölge Satış Sorum-
    aktif olarak üretimlerine devam ediyor.                                   lusu Uğur Şenel, konuyla ilgili şunları
    Dilmenler, 12. Salonda (Boya-Terbi-                                     söylüyor; “ ITM Fuarı’nda kendi ülkemi-
    ye Makineleri Salonu) ve 6. salonda                                     zin yanı sıra tekstil sektörünü canlan-
    (Baskı ve Dijital Baskı Teknolojileri                                    dırıyoruz. Yeni firmalar bizlerden ilham
    Salonu) son teknoloji makine ve                                       alma olanağı yakalıyor. Eski firmalar
    ürünlerini katılımcılar ve ziyaretçilerle                                  ise fuar sayesinde daha da güçleniyor.
    buluşturuyor. Kumaş, proses boya ve                                     Amacımız adımızı dünya çapında daha
    finisaj makinelerini üreten Dilmenler,                                   akılda kalır bir hale getirmek.”
    bu sene bir diğer alt markası olan                                     ITM 2018 Fuarı’nın diğer fuarlara
    MBK ile iki ayrı salonda ürünlerini                Uğur ŞENEL                kıyasla oldukça başarılı olduğuna da
    sergiliyor. ITM 2018 Fuarı’nda yeni              Dilmenler Bölge Satış Sorumlusu        vurgu yapan Şenel, tekstil makinesi
    ürettiği sanfor makinesini sergileyen  ni sergiliyor.                           üreticileri olarak Türkiye’nin dünya
    Dilmenler, AR-GE bölümünde yaptı-                    ve ziyaretçileri sayesinde; kendisine  alanında gayet güçlü bir konumda
    ğı yenilikleriyle boya makinesini de  Üretiminin yaklaşık %80’ini 30’dan  daha iyi bir pazar olanağı sağlayarak  olduğunu ve ülkemiz açısından tekstil
    standında bulunduruyor. Firma, MBK  fazla ülkeye ihraç eden firma, ITM  ihracatını daha da arttırabilme avanta- sektöründe olması gerektiğinin bu
    tarafında ise rotasyon baskı makinesi- 2018 Fuarı’nda, yurtdışı katılımcıları  jına da sahip. Güney Hindistan, Bang- olduğunu söyledi.    MAYER MÜMESSİLLİK
    Ürün Yelpazemiz Ziyaretçiler Tarafından    Büyük İlgi Gördü


                      satış hizmetlerini, tekstil piyasasında  alanında çığır açan bir çok yeniliği tem- yoğun bir katılım sağlıyor. Hatta çevre
                      başarı ile sürdürüyor.       sil ediyor. Bu nedenle ürün yelpazemiz  ülkelerin temsilcilerini saha satış
                      ITM Uluslararası Tekstil Makineleri  fuara gelen ziyaretçiler tarafından bü- temsilcilerini de buraya getiriyorlar.
                      fuarında sergiledikleri makineler hak- yük ilgi gördü. Fuarda, Mayer Mümes- İran’dan Rusya’dan temsilciler bura-
                      kında bilgi veren Mayer Mümessillik  sillik’in Türk tekstil sektörünün hizme- da. Dolayısıyla ITM çok kapsamlı bir
                      Genel Müdür Yardımcısı T. Kahraman  tinde olma azim ve kararlılığını bir kez  fuar organizasyonu. Biz ITM Fuarı’nı
                      Güveri “Mayer & Cie’nin ve Stoll’un  daha gösterdik” şeklinde konuştu. ITMA’nın yerine geçecek bir fuar ola-
                      kabul görmüş makinelerini sergiledik.                  rak görüyoruz. Çünkü bu fuar sadece
                      Bunlar yuvarlak ve düz örgü maki-  “ITM Fuarı ITMA’nın yerine geçecek” örme veya herhangi bir tekstil maki-
                      nelerinden oluşuyor. Türkiye’de düz  ITM Uluslararası Tekstil Makineleri  nesi formatında değil, ipliği de içinde
        T. Kahraman GÜVERİ                       Fuarı’nın iki yılda bir yapılan organi- barındırıyor. Dolayısıyla entegrasyonu
      Mayer Mümessillik Genel Müdür Yardımcısı örme teknolojisine yıllardır yön veren  zasyon nedeniyle fuar açlığını en çok  düşünen bir müşteri kitlesi var bu-
                      135 yıllık Alman menşeli Stoll markası,  koruyabilen bir organizasyon olduğu- rada. O entegrasyon içerisinde farklı
    Türkiye’de dünyaca ünlü Alman    günümüzde de ‘Benim Stoll’um, Benim  nu belirten Güveri, “Bu nedenle fuarın  kulvarların insanları da bizim saha-
    markaları Stoll ve Mayer & Cie.’nin  Geleceğim’ sloganıyla triko üretiminde  hem katılımı yüksek oluyor hem de  mızla ilgilendiği zaman ITM onlar için
    temsilciliğini yapmakta olan Mayer  kullanılan en yaygın makine üreticisi  uluslar arası insanlar katılıyor. Bu bize bir fırsat oluyor. Bu anlamda katma
    Mümessillik Tekstil Ticaret Ltd. Şti.,  olarak başarısını devam ettiriyor. Diğer  daha çok yere ulaşma şansı tanı- değeri yüksek bir fuar organizasyonu
    makina satışı, danışmanlık, satış  bir marka Mayer & Cie. ise, dünyada  yor. Temsilciliğini yaptığımız Alman  olduğunu söyleyebilirim” açıklamasın-
    sonrası teknik servis ve yedek parça  olduğu gibi Türkiye’de de yuvarlak örgü markasının yetkilileri de bu fuara  da bulundu.

                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15