Page 12 - ITM Daily News
P. 12

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


           ITM Fuarı Bu Yıl Kendini Aştı    Birçok dünya markasının Türkiye mü-                   Dokuma Sektöründe Bizde Varız    retçilerimizi en iyi şekilde ağırlayarak
    messilliğini yapan Bilol Mümessillik                  ITM 2018’e geniş bir yelpazede   onların bir anlamda çözüm ortağı
    ITM 2018 Fuarı’ndaki stantları ile göz                 katıldıklarını belirten Bilol, “Fuarda  olmaya çalıştık. Bu fuarın önümüzdeki
    doldurdu. 1911 yılından beri makine                   mümessili olduğumuz dar dokuma   yıllarda da başarısını hep beraber
    mümessilliği konusunda faaliyet gös-                  makinelerinde Jakop Müller, dar örme  konuşacağız” şeklinde konuştu.
    terdiklerini belirten Bilol Tekstil Makine               makinelerinde Comez, traş makinele- Türkiye genelinde iplik, dokuma, terbi-
                                        rinde Vollenweider ve tekstil fabrikaları
    Mümessillik Genel Müdürü Galip Bilol,                  için hava sistemleri üreten en büyük  ye, baskı, brode, etiket ve dar dokuma
    tekstil makineleri konusunda dünya-                   marka Martel klima cihazlarıyla katıl- konularında faaliyet gösteren firmalara
    nın önde gelen makine üreticilerinin                  dık. Ayrı bir stantta da Itema dokuma  hizmet veren Bilol’ün mümessilliğini
    temsilciliğini yürüttüklerini belirtti.                 makineleriyle sektör profesyonelleriyle  yaptığı tekstil makineleri üreticisi
    Sadece mümessillik ile kalmayıp tem-                  bir araya geldik” dedi.       firmalar ise şöyle sıralanıyor:
    sil ettikleri firmaların yedek parçaları                Fuarın çok iyi bir şekilde başladığını  · Jakob Müller
    ve aksesuarlarını ithal ederek müşte-                  belirten Bilol, “ITM Fuarı ile yolculuğu- · Comez
    rilerine rakiplerinden farklı bir hizmet                muz fuarın ilk düzenlendiği 2002 yılı  · Saurer Embroidery
    verdiklerini ifade eden Galip Bilol                   itibariyle başladı. O yıllardan günü- · Itema
    “1998 yılından bu yana temsil ettiğimiz                 müze kadar fuarla birlikte yol aldık,  · Bonas
                                        beraber büyüdük. Bu fuarın başarısı
    birçok firmanın satış sonrası servis ve                 ortada ancak bu sene katılımcı ve  · Giovanelli
    bakımını kendi teknisyen grubumuz ile                  ziyaretçi sayısında ekstra bir büyüme  · Xetma Vollenweider
    yürütmekte ve birçok makinenin mon-                   ve yoğunluk olduğunu görüyorum. Bu  · JTS
    taj işlemini bünyemizdeki elemanlar       Galip BİLOL       sene çok başarılı bir organizasyon  · Loepfe
    ile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.  Bilol Tekstil Makine Mümessillik Genel Müdürü oldu. Yurt içi ve dışından gelen ziya- · Martel
         Büyük Ölçekli    Fabrikalar İçin Çözümler Sunuyor


                      farklı yerlerinde büyük fabrikalara  ekledi: “Müşteriler, Microsoft’un bize  etkilendik ve yıllar geçtikçe daha da
                      hizmet verdiğini, bu nedenle şirke- hololens bünyesindeki kameralarla  profesyonelleşiyor.”
                      tin buradaki fuarda yalnızca tek bir  birlikte fabrikalara erişim sağlaması
                      ürünü sergilemekle kalmayıp, fuara  amacıyla, bu hololensi kullanabiliyor- Oerlikon İçin Bir Dönüm Noktası
                      bütün çözümleri getirdiklerini ifade  lar. Almanya Remscheld ofisimizdeki  Remscheid, Almanya/ Pfäffikon,
                      etti. Wissenberg şu şekilde sözlerini  uzmanlarımız sayesinde operatör  Schwyz, İsviçre – 13 Nisan 2018. Oerli-
                      sürdürdü: “Yani, eriyiklerden elyafa  fabrikayı ve diğer lokasyonları, Al- kon bugün Almanya merkezli bir şirket
                      ve nonwoven’s kadar farklı çözümler  manya’daki uzmanlarımızla birlikte  olan, tekstil ve paketleme sektöründe
                      üretmekteyiz. Bu nedenle, çoklu-yo- takip edebiliyor. Bu, burada ITM’de  büyük ölçekteki fabrikaların otomas-
                      ğuşma fabrikalarından ekstrüzyon ve  sergilediğimiz özelliklerden biri.” yon çözümlerinde uzmanlaşmış bir
                      eğirme çözümleri veriyoruz. Ayrıca                   mühendislik şirketi olan AC-Automati-
                      makineler halihazırda kurulu durum- Yenilikçi Müşteriler Arıyoruz
                      da. Türkiye’de ve ayrıca İran, Suriye,  André Wissenberg dijital teknolojiyi  on GmbH & Co.Kg. şirketini satın aldı-
                      Cezayir, Mısır gibi diğer ülkelerde  ve inovasyonu şu sözlerle vurgula- ğını duyurdu. İki şirket 1980’li yıllardan
        André WISSENBERG      birçok müşterimiz buraya ITM’ye geli- dı: “Ürün ve hizmetlerde inovasyon  beri birlikte çalışmaktaydı. AC-Auto-
    Oerlikon Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü yorlar. Dolayısıyla ITM önemli bir fuar.  yapıyoruz, ancak bu aynı zamanda  mation’un Oerlikon ile entegrasyonu
                      Müşterilere sunduğumuz bu çözümle- müşterilerin de bu fikirleri takip  sayesinde, yapay elyaf sektöründe
    Oerlikon Başkan Yardımcısı André  ri konuşmak için buradayız.”    etmelerini, aynı ruhu taşımalarını,  piyasa öncüsü teknoloji portföyü
    Wissenberg, ITM Daily News’e verdiği  Oerlikon bulut çözümleri ve Endüstri  geleceğin teknolojisine, dijitalleşmeye  genişlemiş oldu. Bu girişim ayrıca,
    özel röportajda, büyük ölçekli fabrika- 4.0 çözümlerine dayanan çözümler ve  niyetli olmalarını gerektiren bir süreç.  yapay elyaf sektöründe Oerlikon’un
    lara, bulut çözümleri ve Endüstri 4.0  müşteri hizmetleri sunuyor. Bu neden- Türkiye’deki müşterilerle ve ziyaret- yenilikçi, tamamen otomatik ve dijital
    çözümleri dahil olmak üzere müşteri  le, fuarda şirket stratejisiyle uyumlu  çilerle güzel görüşmelerimiz oldu.  bağlantılı endüstriyel çözümlerindeki
    hizmetleri verdiğini söyledi.    olarak hololens aktivitesini sergili- ITM kesinlikle dünyadaki ilk 3 fuar  durmak bilmeyen çabalarında da bir
    Wissenberg, Oerlikon’un dünyanın  yorlar. Wissenberg sözlerine şunları  etkinliği. Organizasyondan oldukça  dönüm noktası olma özelliğine sahip.


                                       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17