Page 4 - ITM Daily News
P. 4

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018       Yenilikçi Tekstil Sistemleri Geliştiriyor

                      Van de Wiele, dünyanın ilk 3 metrelik  tarak sıklığı ve 8 renkli çerçevesi olan  yaygın konfigürasyonları da mevcut.
                      düz ve jakar kadife makinesi Velvet  (1500/8) “HCiX2”. 3 ve 4 metre geniş-
                      Smart Innovator VSi’yi ITM’de tanıttı.  likte versiyonları bulunan bu yüksek  Ziyaretçi Sayısı Piyasa İçin İyiye
                      Makinenin ana özellikleri; paralel  yoğunluklu halı dokuma makinesi,  İşaret
                      tarak hareketi, geliştirilmiş çapraz  metrekare başına 5 milyon bağlantı  Danny Bourgois fuarın ilk gününe
                      aparatlar, tam genişlikte tek levent  kadar halı dokuyarak, üstün kalitede  ilişkin beklentilerini ve izlenimlerini şu
                      ve 24’e kadar artırılan servo sürücülü  ürünler ortaya çıkarıyor. Aynı maki- şekilde ifade etti: ”Şirketlerin beklen-
                      akıllı çerçevelerden oluşuyor.   ne 16 renkli çerçeve ve metre başına  tisi, Türkiye pazarında ve yurtdışında
                      Van de Wiele Pazarlama ve İletişim  750 d/m ile halı dokuyabiliyor. HCiX2  sattığımız makine çeşitleri ile iyi bir
                      Sorumlusu Danny Bourgois, tafting,  el dokuma görünümlü dokumada    izlenim bırakmak. Müşterileri, tekstil
                      terbiye ve jakar gibi alanları kapsayan mükemmel bir çözüm: geleneksel  makine pazarında hâlâ en üst sırada
                      halı dokuma üretiminde, geniş makine emek-yoğun dokuma halı tasarımı ye- yer aldığımıza ikna etmek istiyoruz.
                      yelpazesi ile ITM 2018’e katılmaktan  rine, resimler, fotoğraf gibi gerçekçi bir  Fuarın ilk gününe dair izlenimim, ön-
                      duydukları memnuniyetlerini dile  görüntüyle gerçek zamanlı olarak iş- ceki fuarlara göre katılımcı sayısının
                      getirdi.              lenerek, dokuma makinesine uyan bir  oldukça artmış olduğu yönünde. Bu,
                      Halı dokumadaki yeni gözdeleri   tasarıma dönüştürülüyor. HCiX2’nin  Türkiye pazarı ve genel olarak bütün
         Danny BOURGOIS
      Van de Wiele Pazarlama ve İletişim Sorumlusu ise, metre başına 1500 d/m dokuma  ayrıca 1200/8, 1000/10 ve 1000/8 gibi  piyasa için iyiye işaret.”
       ITM, Dünyanın En İyi Fuarlarından Biri

                                        Bianco Satış Direktörü Andrea Pe-  Geliştirdiğimiz bu ürün, Türk müşteri-
                                        lissero, Bianco’nun şirketin en son  lerimiz için büyük bir avantaj olacak. ”
                                        yenilikleri olan üç ana ürünü ile ITM’e  Andrea Pelissero’ya göre, ITM, Türki-
                                        katıldığını söyledi. Bianco, sergide yer  ye’nin Avrupa ve Asya arasındaki stra-
                                        alan makinelerin bir tanesinin, halat  tejik konumu nedeniyle çok önemli bir
                                        açma olarak adlandırılan ‘Slitting  fuar. Pelissero, “Ben, ITM’in önümüz-
                                        Line’ olduğunu dile getirdi. Şirket  deki yıl Barselona’da düzenlenecek
                                        ayrıca, kumaşın kalitesini düzeltmek  olan ITMA’nın ardından en önemli fuar
                                        için Atkı Düzleştiricisini de sunuyor.  olduğunu düşünüyorum” diye ekliyor.
                                        Bianco, son olarak kumaşın ayarlan- Bir stenterin önüne monte edilen Bi-
                                        madan önce yağdan arındırılması için  anco® Happy Scour® solventli yıkama
                                        kullanılan yeni ürünü Happy Scour’u  makinesi, parafinleri alarak kumaşın
                                        sunuyor.              minerallerini ve silikon yağlarını te-
                                        Fuarın ilk günündeki katılıma bakarak,  mizler. Ek olarak, hidrofilisiteyi arttırır
                                        beklentilerini çok yüksek tuttuklarını  ve gruplar arasında baştan sona
                                        belirten Pelissero, “Standımızla ilgile- farkı önler. Doğrudan bu makineden
                                        nen çok sayıda ziyaretçimiz ve potan- basılan kumaşları geçmek yeterli.
                                        siyel müşterilerimiz var. Doğal olarak  Bu sayede, stentleriniz temiz kalır ve
                                        bu yeni ürün Happy Scour ile değerli  bacalarınıza filtre koymanıza gerek
                                        Türk müşterimize daha az kirlilik ile  yoktur. Pisa Tekstil, Cak Tekstil, Savan
                                        daha iyi bir kalite imkânı sunduğumuz Tekstil, Aydın Örme, Boyteks, Nurel,
                                        için mutluyuz. Bugün herkes çevre,  Gülipek ve ÇMS Balsuyu firmaları bu
                 Andrea PELISSERO
                  Bianco Satış Direktörü           küresel ısınma vb. endişe duyuyor.  makineyi yıllardır kullanıyor.

                                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9