Page 6 - ITM Daily News
P. 6

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

           Büyük Beklentilerle ITM 2018’de
    Picanol’nun Pazarlama İletişim   mükemmel bir hav oluşumunu garanti
    Müdürü Erwin Devloo, fuardan büyük  eder. Aynı zamanda, dokumacıların
    beklentileri olduğunu dile getiriyor:  hav yüksekliğini ilmek ilmek prog-
    “Hem Türkiye’den hem de birçok kom- ramlamasına imkân tanır. Ayrıca, her
    şu ülkeden müşterilerimiz var. ITM,  bir atkı ipliğinin ön atım mesafesini
    iyi bir fuar ve iyi organize edilmiş.  programlamalarına fırsat verir.
    Sayın Necip Güney ve ekibini iyi bir iş  Picanol’un yüksek performanslı airjetli
    çıkardıkları için kutluyoruz”.   dokuma makinesi olan OMNIplus
                      Summum; elektronik basınç regüla-
    Picanol, Rapierli ve Airjetli Yenilik- törleri, her bir dokuma kanalı için ayrı
    lerini Görücüye Çıkarıyor      bir dâhili hava deposu ve röle nozul-
    Picanol; ITM’de iki rapierli ve iki airjetli  ları için benzersiz bir üçlü hava tankı
    dokuma makinesi sergiliyor. Picanol,
    yüksek teknolojili rapierli dokuma  konfigürasyonu ile donatılmıştır. Bu,
    makinelerinin üretiminde olağanüstü  makinenin kullanıcı dostu olmasını ve
    bir geçmişe sahip olmakla ünlüdür.  esnekliğini artırır ve enerji tüketimini
    Bu makinelerden biri olan OptiMax-i,  de önemli ölçüde azaltır.
    190 ila 540 santimetre arasında de- 1998’den beri Türkiye’de aktif olan
    ğişen gücü genişliklerinde mevcuttur.  Picanol, İstanbul ve Bursa’da bulu-
    Guided Gripper system (GC) ve Free  nan kendi organizasyonlarında ve
    Flight system (FF) çok yönlüdür. Diğer  ofislerinde toplam 26 kişiyi istihdam
    makine ise, havlu üretimi için geliş- etmektedir. Firma, satış faaliyetlerinin
    tirilen TerryMax-i rapierli dokuma  yanı sıra yerel hizmet, baskı onarımı
                                                      Erwin DEVLOO
    makinesidir. Kumaş fell mekanizması- ve stratejik yedek parça stokunun             Picanol Pazarlama İletişim Müdürü
    nın doğrudan elektronik tahrik sistemi  bulunmasını garanti ediyor.


                      Yeni Sarım Makinesi Modern
                      Eco PulsarS’i Tanıtıyor

                      Savio, iplik terbiye makinesi sektö- burada pazar çok büyük.”     Türkiye pazarı kesinlikle büyümeye
                      ründeki önde gelen firmalardan biri.  Gabriele Tonin, Türkiye tekstil pa- devam edecektir.”
                      Türkiye’deki Bölge Satış Müdürü   zarnın büyümeye devam edeceğinin
                      Gabriele Tonin, Türkiye’nin kendileri  altını çiziyor. Çünkü Türk insanının  ITM, Farklı Ülkeler İçin Bir Buluşma
                      için çok önemli bir pazar olduğunu  büyük bir tekstil geçmişi var. Dolayı- Noktası
                      söylüyor. Türkiye, Avrupa’ya oldukça  sıyla, ürün konusunda birikimleri var  Tonin’e göre ITM çok önemli bir fuar,
                      yakın, bu nedenle bölgede Avrupa’ya  ve ayrıca burada Türkiye’de üstün  çünkü Türkiye tekstilde bir çok alan-
                      yüksek kalitedeki tekstil ürünlerinin  kalitede pamuk da üretiliyor. Türkiye  da faaliyet gösteriyor: “Pamuk için
                      tamamını sağlayabilen tek pazar.  pazar potansitelini kesinlike büyüte- Kahramanmaraş teksil bölgesi var,
                      Tonin politikalarını şu sözlerle açık- cektir.             akrilik iplik için çoğunlukla Gaziantep,
                      lıyor: “Şirketimiz, bu tür pazarlara  Bu fuarda Savio yeni sarım makinesi  polyester, viskoz, karışım kumaşlarda
                      daima büyük yatırımlar yapıyor, çünkü Modern PulsarS’i sergiliyor. Tonin,  ise Osmaniye, ayrıca Uşak, Bursa, vs..
                      bütün fuarlara katılıyoruz, burada  Türkiye’de bu makinenin, oldukça
                      bir acentamız da var. İki yedek parça  ilgi çekecek yeni bir makine çeşidi  Tekstildeki tüm bu alanlar için küçük
                      üretimimizin yanı sıra, şimdi bir de  olduğunu, çünkü çok düşük seviyede  bir fuarla yetinemezsiniz. Burada
                      teknik destek hzmetine başlıyoruz.  elektrik harcadığını iddia ediyor ve şu  olduğu gibi İstanbul’da büyük bir fuar
                      Beş Türk teknisyenimiz ve birçok İtal- sözleri kaydediyor: “Şunun da altını  düzenlemek daha iyi. Fuarın burada
                      yan teknisyenimiz sürekli çalışıyor. Bu  çizmemiz gerekiyor ki, neredeyse 2  düzenlenmesiyle, birçok farklı ülkeden
                      yüzden bu pazar bizim için oldukça  yıldır bu makineleri üreten bir pazar- çok sayı müşteri buraya gelecektir.
                      büyük ve şu anda çok sayıda makine  dayız. Ancak Türkiye’de zaten 200  Burada İran’dan, Özbekistan’dan bir-
                      satmaktayız. Bunlar pamuk, akrilik,  makinemiz var ve bu iyiye işaret,  çok insanı ve Türkmenistan’dan birçok
                      yün ve bütün ürün türlerine yönelik  çünkü Türkiye daima en son teknoloji  müşterimizi gördüm. Çünkü bu bölge-
         Gabriele TONIN      makineler. Tekrar ediyorum, Türkiye  ürünler satın alıyor. En yeni teknolo- de herkes Türkiye’yi tekstil pazarının
       Savio Bölge Satış Müdür Yardımcısı
                      Savio için çok önemli bir pazar, çünkü  jiye yönelik bu yaklaşım nedeniyle,  merkezi olarak görüyor.”
                                       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11