Page 8 - ITM Daily News
P. 8

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


    ITM’de T-Move ve TD 8’I Sergiliyor


                                        Pamuk iplik çekme hazırlığı ve suni  az alan gerektiriyor. Yıllarca Trützs-
                                        fiber sektöründe teknoloji pazarı lideri  chler müşterisi olduğundan, T-MOVE
                                        olan Trützschler Spinning, ITM’deki  aynı zamanda kartlar ile şerit sargı
                                        öncü şirketlerden biri. Trützschler Sa- sistemleri arasındaki operasyon geçiş
                                        tış Direktörü Markus Wurster şirketin  özelliğine sahip. Bu geçiş operator içn
                                        en son inovasyonlarını tanıtıyor: “Ni- mesafeyi nazaran kısaltıyor.
                                        hayet iki ürünü sergiledik. Bunlardan  Diğer yandan, Trützschler cer makine-
                                        biri kartlarımız için hazne doldurma  si TD8, yüksek verimiyle öne çıkıyor.
                                        istasyonumuz olan T-MOVE, diğeri ise İplik fabrikalarında kalite filtresi olarak
                                        terbiye cer makinesi TD8.”     cer makinesi şeritteki hataları da
                                        T-MOVE ile ilgili olarak, piyasadaki  engelliyor. Bu yüksek performanstan
                                        diğer tüm sistemlerden farkı değişim  kaynaklanıyor, çünkü cer makinesin-
                                        sırasında haznenin hareket etme-  den sonra kaliteyi geliştirmek müm-
                                        mesi. Bunun yerine, şerit besleme  kün olmuyor.
                                        ünitesi doğrusal olarak şerit sargı  Markus Wurster Türkiye pazarının
                                        levhasından yüksek hızda bir hazne- önemini vurguladı ve ekledi: “ITM,
                                        den diğerine aktarılıyor. Bu nedenle  müşterilerle buluşmak için doğru yer
                                        kartlar arasında, 1,200 mm’lik JUMBO  ve ayrıca Türk müşteriler dışında diğer
                                        haznelerde bile büyük mesafelere  ülkelerden müşterileri de ağırla-
                                        ihtiyaç kalmıyor. 1,200 mm’lik JUM- yan uluslararası bir fuar. Tunus’tan,

                  Markus WURSTER               BO haznelerde T-MOVE diğer 1,000  İran’dan ve Mısır’dan da ziyaretçileri-
                Trützschler Spinning Satşı Direktörü      mm’lik hazne dolduruculardan daha  miz geliyorlar.”                        Yeni Reggiani Tekstil Baskı                        Makinesi: COLORS

    EFI Reggiani tekstil dünyasında                                       İnsanlar Yeni Yatırım Alanları
    entegre çözümlerde, sürdürülebilir ve                                    Arıyor
    çevre dostu süreçlerdeki gelişmele-                                     Michele Riva’ya göre ITM’den beklen-
    re verdiği önemiyle bir dünya lideri.                                    tileri çok yüksek: “Bu etkinliği çok hoş
    Makinelerinin yüksek performansı                                      buluyoruz. Sadece Türkiye’den değil,
    ve müşterilerine sunduğu üst dü-                                      İran ve Pakistan gibi birçok ülkeden
    zey hizmetleri sayesinde, bugün EFI
    Reggiani dijital ve geleneksel baskı                                    çok sayıda insan geldi. Yüksek sayıda
    makinelerinde ve ayrıca ön ve ardıl                                     ziyaretçi bekliyoruz. Piyasanın bü-
    işleme makineleri üretiminde öncü                                      yümesini beklemekle birlikte, geçen
    üretici konumunda.                                             seneden bu yana piyasanın tekrar
    EFI Satış ve Pazarlama Direktörü                                      geliştiğini ve insanların yeni yatırım
    Michele Riva, yeni model dijital baskı                                   alanları aramakta olduklarını görüyo-
    makinesini tanıtmaktan memnuniyet                                      ruz.”
    duyuyor. Bu makine kendi türünde                 Michele RIVA               Riva, ITM’nin bölge ve ülke için
    son nesil olma özelliğine sahip ve bu            Efi Reggiani Satış Ve Pazarlama Direktörü    önemini belirtirken, fuara gelen yeni
    vesileyle Colors adlı yeni modelinin                                    katılımcı sayısına da dikkat çekiyor:
    lansmanını duyurmaktalar. Bu ma-  nel Müdürü Adele Genoni, “Yeni EFI  yaratıcılık katıyor. EFI Reggiani tekstil
    kinenin özelliği, her sırada 12 renkle  Reggiani COLORS baskı makinesinin  üretim çzöümlerindeki tüm gelişmiş  “Bu Türkiye çevresindeki ülkeler için
    çalışan piyasada mevcut ilk makine  ITM’deki lansmanı, tekstil üreticilerine  portföyünde, müşterilerimizi sürdürü- ve hatta makine üreticilerinin katılma-
    olması. Bu makine, EFI Reggiani’nin  hizmette yeni bir çığır açıyor. Bu eşsiz  lebilirlik, etkinlik ve kârlılıkta yeni bir  sı için iyi bir fırsat, çünkü bu sayede
    geliştirdiği son ürün.       ve yeni dijital baskı makinesi adeta  seviyeye çıkarıyor.” şeklinde beyanda  ürünlerimizi ve bütün portföyümüzü
    EFI Reggiani İkinci Başkanı ve Ge- renk patlaması ile sektöre yeni bir  bulundu.             sergileme imkanına sahibiz.”

                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13