Page 10 - ITM Daily News
P. 10

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


                   ITM’de Yüksek Satış Hedefliyor


    Tekstil makineleri üretiminde lider  Türkiye’ye makine sattığını belirtiyor.
    firmalardan biri olan MCS, 50 yıllık  Raffaini, “Böylece pazarda 1000’den
    bir deneyime sahip. ITM’e birçok  fazla makinemiz var ve uzun süre
    kez katılan MCS Satış Direktörü Ivan  kalmayı umuyoruz” diye ekliyor.
    Raffaini, fuarın ve Türk pazarının  CMS’nin boyacılık alanındaki araştır-
    öneminden bahsediyor. Raffaini, “Her
    yıl yeni teknolojiler ortaya çıktıkça,  maları, tüketimler söz konusu oldu-
    bu tür fuarlara sadece Türkiye pazarı  ğunda yüksek verimli bir makineye
    için değil, diğer komşu ülkeler için de  dönüşen tasarım yeniliklerini buluş-
    katılmak daha önemli hale geliyor.”  turan birleşik bir çözüm geliştiriyor.
    diyor.               Bu yenilikler sayesinde, boyama
    Raffaini, MCS’nin örme kumaş ve do- işlemleri en üst düzey performans
    kuma kumaş için boyama makinesi   ve güvenilirlik sağlayarak optimize                Ivan RAFFAINI
    ürettiğini ve şirketin 1960’lardan beri  ediliyor.                         MCS Satış Direktörü


           ITM 2018 Geleceği Planlamamız              İçin Oldukça Önemli Bir Fuar


                      stantta yer alıyor.         Diğer günlerin de bu şekilde geçmesi  planlamasını bu fuarda çok daha iyi
                      Tekstil sektöründe; yuvarlak örgü,  dileğini sözlerine ekliyor.    yapabildiklerini belirtiyor. ITM fuarında
                      çözgülü örgü, dikişsiz iç ve dış giyim  Yeni makinelerini tanıtmak ve müş- iyi satışlar yakalayan firma, müşterile-
                      için yuvarlak örgü, triko örgü, par- terilere bunlarla ilgili bilgiler verme  rin en yoğun ilgi gösterdiği ürününün
                      ça boyama, nonwoven, çorap örgü   açısından ITM 2018 Fuarı’nın çok yararlı yeni çıkardıkları ayakkabı örme ve ço-
                      makineleri, tekstüre iplik makineleri  olduğunu dile getiren Tepsi, geleceğin  rap makineleri olduğunu dile getiriyor.
                      ile ilgili faaliyet gösteren firma, bunun
                      yanında tekstil sektörüne ham madde
                      bazında iplik ve POY olmak üzere
                      distribütörlük ve mümessillik dalında
                      da hizmet veriyor.
                      İtalyan ve Türkiye makinelerinin dist-
                      ribütörlüğünü ve temsilciliğini yapan
                      Somteks, ilerleyen yıllarda da ITM
                      fuarında yer alacak. Oldukça köklü bir
          Levent TEPSİ
          Satış Temsilcisi    firma olan Somteks, örgü sektöründeki
                      yeniliklerini sürdürüyor. Bunun dışında
    Türkiyenin en eski mümessillik   firma, ITM 2018 Fuarı’nda örgü ayak-
    firmalarından olan Somteks Pazarla- kabıyla ilgili makinelerini sergiliyor.
    ma Ticaret A.Ş. tekstil sektörlerinde  Dikişsiz giyim makinelerini de fuarda
    dünyaca tanınmış makine üreticileri- sergileyen firma satış temsilcisi Levent
    nin mümessilliğini yapıyor. Somteks,  Tepsi, ITM 2018 Fuarı’nın ikinci günü-
    ITM 2018 Fuarı’nda 7.Salon 711A no’lu  nün oldukça yoğun geçtiğini söylüyor.

                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15