Page 12 - ITM Daily News
P. 12

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018       ITM 2018 ile Yeni Müşterilere Ulaşıyor

                                        Alman şirketi Karl Mayer’ın farklı iş  dır katıldığı ITM’de uzun bir geçmişi
                                        birimleri, müşterilerine çeşitli örme  var. Bastian Fritsch, bunun katıldıkları
                                        makineleri ve çözgülü örme makine- altıncı ITM fuarı olduğunu ve her se-
                                        leri, teknik tekstil ürünleri ile dokuma  ferinde, Karl Mayer’in sadece Türkiye
                                        ve çözgülü örme sektörü için çözgü  pazarında değil, aynı zamanda şirketi
                                        hazırlama ünitelerine yönelik özel  dünya pazarında temsil etmek için de
                                        çözümler sunuyor. Karl Mayer’in Satış  harika bir platform olduğuna inanı-
                                        Müdürü Bastian Fritsch, ITM 2018’de  yor: “ITM’nin önemi gittikçe artıyor ve
                                        müşteriler için son uygulama çözüm- Türkiye’nin dışından, örneğin İran’dan,
                                        lerine odaklandıklarını belirtti: “Ben,  Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülke-
                                        Çözgü Örme İş Biriminin başındayım,  lerinden ve Rusya’dan gelen birçok
                                        biz de 4. nesil HKS 3-M makinesi-  müşterimiz var. ITM, ürünlerimizi
                                        ni yapıyoruz. Ama asıl amacımız,  pazara tanıtmak ve potansiyel uzun
                                        müşterilerimize uygulama alanlarını
                                        göstermektir. Bunun dışında ürün  vadeli müşterilerle tanışmak için ge-
                                        yöneticilerimizle tüm müşterilerimize  nel olarak çok iyi bir platform.”
                                        sunduğumuz birçok farklı final uygula- Fritsch, mükemmel geçen birinci
                                        masına sahibiz. Ayrıca, Çözgü Hazır- günün ardından fuardan çok memnun
                                        lama İş Birimi›nde esas olarak denim  olduklarını belirtiyor. “Birçok müşteri
                                        ürünlere ve aynı zamanda teknik   Cumartesi günü gelip bizi ziyaret etti,
                                        tekstil ürünlerine odaklanıyoruz.” sadece bilgi alışverişinde bulunduğu-
                                        Karl Mayer teknoloji ve pazar liderle- muz müşteriler değil, aynı zamanda
                                        rinden birisi ve tekstil makineleri ya- birçok yeni müşteri de bizi ziyaret
                                        pımındaki inovasyonlarda itici bir güç  ettielr. Karl Mayer’deki üç iş birimi ve
                                        olarak yer alıyor. Üretici, dokumaya  yönetim ekibimiz adına burada ol-
                                        yönelik çözgü örme, teknik tekstil ve  maktan mutluluk duyuyoruz ve şimdi-
                  Bastian FRITSCH               çözgü hazırlığı alanlarında mükemmel ye kadar bizim için genel anlamda iyi
                  Karl Mayer Satış Müdürü           çözümler sunuyor. Şirketin uzun yıllar- bir fuar olduğunu belirtmek istiyoruz.”
                      ITM 2018’de Pozitif
                      Yansımalarla Karşılaşıyor

                      Seksen yılı aşkın bir süredir Klüber  tilerini karşılayan Klüber Lubrication  hemen her bölgesinde yatırım yapı-
                      Lubrication tekstil sektöründe özel  firması için, ITM 2018 Fuarı’nın bizim  lıyor ve bizim de müşterilerimiz her
                      yağlama maddeleri geliştiriyor ve  için oldukça iyi geçtiği görülüyor. bölgede bulunuyor. Bu ilgi bizim için
                      üretiyor. Bu sene ITM 2018 Fuarı’nda  Tekstil sektöründe lider firmalardan  oldukça sevindirici.” diyor.
                      7. Salon 702C no’lu stantta yer ala- biri olan Klüber Lubrication, ITM 2018  Klüber Lubrication, var olan endüstri-
                      rak müşterilerine en yeni ürünlerini  Fuarı’nda müşterileriyle farklı bir alan- deki ürünlerinin yanında örgü paza-
                      tanıtıyor.             da görüşmeyi ve onlarla iş dışında  rında da oldukça iyi bir seviyede. Yeni
                      ITM fuarlarına oldukça önem veren  beraber temaslar kurmayı oldukça
                      Klüber Lubrication yetkilileri, 2018’in  önemsiyor.          sunduğu çorap kısmındaki madol
                      çok daha hareketli olduğunu düşü-  ITM 2018 Fuarı’nın olumlu etkilerin- serisine oldukça önem veren firma
                      nüyor. Sadece Türkiye’de ki müşteri- den oldukça memnun olan Klüber  yetkilileri, müşterilerinin bu ürünle il-
                      leriyle veya potansiyellerle değil, pek  Lubrication Teknik Satış Sorumlusu  gili bilgi almaktan çok mutlu olduğunu
                      çok ülkeden ve kıtadan potansiyel  Çağrı Güngör, “Tekstil, Türkiye için her  söylüyor. Bu konuda büyük ilerleme
                      müşterileriyle karşılaşma fırsatı bulan  zaman iyi bir endüstri olmuştur. Hâlâ  kaydettiklerini ileten Güngör, üretimle-
         Çağrı GÜNGÖR       firma, ITM 2018’de oldukça pozitif  daha gelişmeye devam ediyor. Sadece rine her daim yenilikler katarak devam
         Teknik Satış Sorumlusu  yansımalar görüyor. Fuardan beklen- belli bölgede değil, Türkiye’nin hemen  edeceklerini açıkladı.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17