Page 13 - ITM Daily News
P. 13

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

                   Hassas Sarım Makineleri                   Üretiminde Dünya Lideri


    Fadis 57 yılı aşkın tecrübesiyle, tekstil                kazandığı fikrindeyiz. Fuara hem Tür-
    makineleri üretiminde tanınmış bir                   kiye pazarından hem de İran, Mısır ve
    firmadır. Fadis Satış Direktörü Dr.                   Fas gibi çevre ülkelerden de müşteri
    Raffaella Carabelli; hassas sarım                    geliyor”.
    makinesi üretiminde Fadis’in dünya                   Carabelli, “Fuarın şimdiye kadarki bek-
    lideri olduğunu ve İstanbul’da iki yeni                 lentilerini aştığını ve ilerleyen günler-
    model makinelerini görücüye çıkardık-                  de de böyle olmasını umuyoruz” dedi.
    larını söyledi. Bu ürünler; boyamaya                  Fadis; yumuşak sarım, geri sarım,
    yönelik ambalajlarda daha iyi kontrol
    sağlamak için yüksek yoğunluk kont-                   montaj sarım, çileden bobine sarım
    rolüne sahip hassas sarım makinesi                   makineleri ve reeling makineleri,
    ve denime yönelik elastik prosesler                   spooling makineleri ve intermingling
    için yeni nesil havalı kaplama maki-                  makineleri üretmek amacıyla 1960
    nesi.                                  yılında kurulmuştur. Bu makinelerin
    Carabelli, Fadis’in bu fuara ilk kez ka-                üretilmesi; pamuk, yün, ipek, yapay
    tılmadığını belirtti ve sözlerine şöyle   Dr. Raffaella CARABELLI   elyaflar, sentetik elyaflar, karışık elyaf-
    devam etti: “Fuarın her geçen sene bu     Fadis Satış Direktörü  lar, karışan iplikler ve fantezi ipliklerin
    alana aşina olurken daha da önem                    işlenmesi anlamına gelmektedir.

    AESA Air Engineering              LAROCHE


                           ITM: Hall 3 Booth 313B
    Hall3 Booth 310A               HIGHTEX: Hall 9 Booth 904B

    SUPERBA                                 DOLLFUS & MULLER         FIL CONTROL    Hall 2 Booth 212A                            Hall 10-22 FUAYE Booth F13    Hall 3 Booth 316C

    NSC FIBRE TO YARN                        SPOOLEX GROUP                     PETIT SPARE
                                                                PARTS


    Hall 3 Booth 315D                         Hall 3 Booth 312                    Hall 3 Booth 316C
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18