Page 14 - ITM Daily News
P. 14

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018           ITM’e Gelenler Bakıcı Değil Alıcı!

    Dünyanın alanında önde gelen firma-                                     hemen aynı firmalarla fuardayız. Çok
    larının Türkiye temsilciliğini yapan                                    büyük bir değişiklik yok. Türkiye’deki
    Oben, ITM 2018’de müşterilerine                                       makine satışlarından son 1.5-2 yıldır
    markalarının yeni ürünlerini tanıtıyor.                                   çok ciddi bir satışımız söz konusu. Bu
    OBEN İNNOVATEKS, ITM 2018’e Trütz-                                     fuardan sonra da satışımız artacak-
    schler’in halı iplik ekstrüzyon hatları,                                  tır. Beklentimiz çok yüksek. Teşvikin
    Toyota hava jetli dokuma makinesi,                                     olduğu alanlarda yatırımlar sürekli de-
    E-TEX büküm makineleri, PETIT SPA-                                     vam ediyor. Sektör, gelişmeye devam
    RE PARTS yedek parçalar, BINSFELD                                      ediyor’’ diyor.
    çok bölgeli döner ısı transmitterleri
    ve DOTECO dozajlama sistemleri ile                                     Demirağ, ITM sayesinde yurt dışına
    katılıyor.                                                 seyahat edemeyen veya katılmayan
    OBEN İNNOVATEKS’in şirket ortağı                                      teknik arkadaşlarla görüşme fırsatı
    Övgü Demirağ, ITM 2018’den oldukça                                     bulduklarını belirterek, “Hatta fuar
    memnun kaldıklarını belirtiyor. 2016’ya                                   saatleri bazen yetmiyor. Özellikle
    göre çok daha iyi gelişmelerin yaşan- müşterilerin izlemekle yetinmediğini,  meler yaptıklarını ve şu ana kadar  Türkiye gibi tekstilde bu kadar ileri
    dığını ifade eden Demirağ, sadece  gerçekten ürünlerle ilgilendiğini söy- beklentilerinin karşılandığını kayde- bir ülkede ITM’in mutlaka yapılması
    katılım anlamında da değil, gelen  lüyor. Uzun ve teknik anlamda görüş- den Övgü Demirağ, ‘’2016’daki hemen  gerekiyor.’’ diye konuşuyor.        ITM Fuarı’ndan Her Zaman    İyi Sonuçlar Elde Ediyoruz


                                        olarak ITM fuarlarına katılıyoruz ve  diklerini belirten Aygüler; ürün çeşit-
                                        her zaman iyi sonuçlar elde ediyoruz.  liliği hakkında bize şu bilgileri verdi:
                                        Her zaman dikkatlerin üzerinde top- “Artık Homer markasına ek olarak
                                        landığı çok yeni teknolojileri fuarlarda  kendi markamız Axia da var. Axia’yı
                                        görücüye çıkarıyoruz. ITM 2016’da gi-
                                        riş seviyesi makinelerini sunduk. 2016  tüm dünyaya satıyoruz. Burada ya-
                                        yılında tamamen temel makineler   bancı ziyaretçilerle beraber olmaktan
                                        tanıttık. Bu sene profesyonel serileri  çok memnunuz. Özellikle İranlı grubu
                                        tanıtıyoruz. Saatte 300 metrekareden  çok ilgiliydi, onlarla iş birliğinde bulu-
                                        başlayarak saatte 800 metrekareye  nacağız.”
                                        kadar olan dijital baskı makinelerini  Endüstriyel hızlı kağıt transfer ya-
                                        sunuyoruz. Bu sergiyi ziyaret eden  zıcıları üreten Pimms Group, ev
                                        insanlar, 2013’ten bu yana giriş se- tekstili için Homer HM 1800R ve HM
                                        viyesi makinelere yatırım yapıyorlar.
                                        Fakat şimdi, bu makineler çok eski ve  3200R’nin lansmanları yapıldı.
                                        insanlar sistemlerini yenilemek ve
                                        güncel kalmak istiyorlar. Bu elbette
                  Selçuk AYGÜLER
                 Pimms Grup Genel Müdürü           bir zorunluluk. Bizlerde bu çözümleri
                                        getirerek öncülük yapıyoruz. Giriş
    PIMMS Group; sektörün ihtiyaç duy- HM 1800R makinesiyle fuarda güçlü  seviyesi makinelerinden profesyonel
    duğu hız ve üstün baskı kalitesi özel- bir görüntü ortaya koyuyor.   serilere geçmeye yardımcı olarak yeni
    liklerine sahip Homer süblimasyon ve  Pimms Grup Genel Müdürü Selçuk  markalar tanıtıyoruz.”
    direkt tekstil baskı makinelerini, ITM  Aygüler, kendileri için yoğun bir fuar
    2018 (Salon 6, Stant 606A) fuarında  olduğunu belirterek, “İlk gün katı- İranlılar AXIA’yı Sevdi
    ziyaretçilere ve katılımcılara sunu- lımcılar uluslararası bir fuarı ziyaret  2016 yılında uluslararası pazarlara
    yor. Tekstil baskı endüstrisinde uzun  etmekten hoşnut oluyorlar. İnsanların  ilgi duymadıklarını ancak şimdi kendi
    yıllardır varlık gösteren Pimms; Homer fuara ilgisi oldukça iyi. Pimms Group  markaları AXIA ile bunu tersine çevir-

                                       14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19