Page 3 - ITM Daily News
P. 3

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

             ITM 2018 Dünya Lansmanlarına             Ev Sahipliği Yapıyor

                                        nedeni olarak, 2 yıl boyunca ITM  batıyı birleştiren bir köprü vazifesi gö-
                                        fuarlarının tanıtım faaliyetleri kapsa- ren İstanbul’da düzenleniyor olması-
                                        mında yaptıkları çalışmaları gösteren  nın ziyaretçi sayısının fazla olmasında
                                        Güney, “Katılımcılarımız yoğun ilgiden  etkili olduğunu dile getiren Güney,
                                        oldukça memnun. Öyle ki katılımcılar- “Ayrıca Schengen vize şartlarının zor-
                                        da özellikle Türkiye dışı ziyaretçilerin  laşması nedeniyle Avrupa’ya giderken
                                        sayısının bir hayli fazla olmasından  vize sorunu yaşayan İranlı, Cezayirli,
                                        duydukları memnuniyeti dile getirdiler.  Mısırlı, Tunuslu, Faslı, Pakistanlı ve
                                        Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki, ilk gün Bangladeşli tekstilcilerin İstanbul’a
                                        itibariyle birçok firmanın ciddi oran- gelirken bu sorunu yaşamamaları ise
                                        da işbirliği ve makine satışına imza  fuarımıza katılımların sayısını daha da
                                        attığını görmekteyiz. Ziyaretçi akını ilk  arttırıyor.” ifadelerini kullandı. Necip
                                        gün ki gibi devam ederse (ki edecektir)  Güney sözlerini şöyle sürdürdü. “Teks-
                                        hedeflenen ziyaretçi sayısı olan 50  til liderlerinin geliştirdikleri teknoloji-
                                        binin de aşılacağını düşünüyorum.”  lerinin ilk gösterim adresi olarak ITM
                                        diye konuştu.            2018’i tercih etmeleri bizim için büyük
                                        Necip Güney ITM Fuarı’nın doğu ile  bir başarı ve övünç kaynağı oldu.”                   Necip GÜNEY
                Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı

    Türkiye, Ortadoğu ve Yakındoğu’nun  zenledi. ITM’in öneminden bahseden
    tekstil makineleri alanında en büyük  Güney, “Yoğun katılımcı kitlesi bizim
    fuarı olan ITM 2018, önceki gün rekor  açımızdan sürpriz olmadı. Son 2 yıl
    bir katılımla dünyanın dört bir yanın- içinde sarf ettiğimiz çabanın karşılığını
    dan gelen katılımcı ve ziyaretçilerine  almanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
    kapılarını açtı. Teknik Fuarcılık Yönetim  Necip Güney konuşmasına, ITM
    Kurulu Başkanı Necip Güney, ITM’in  2018’e gösterilen yoğun katılıma vurgu
    ikinci gününde basın toplantısı dü- yaparak başladı. Bu yoğun ilginin               Yeni Ürünlerini Sunuyor


    Tekstil makineleri üreticileri ve ih-                                    Monforts’un uzun yıllardan beri ITM’e
    racatçıları arasında küresel bir lider                                   katıldığını ve bu fuarın kendileri için
    olarak bilinen Monforts, ITM 2018’e                                     yıldan yıla daha da önem kazandığını
    katıldı. Monforts Bölge Satış Müdürü                                    vurgulayan Päffgen; “Türkiye pazarı
    Thomas Päffgen, Monforts’un terbi-                                     bizim için çok önemli. Mısır, Rusya,
    ye alanında lider bir firma olduğunu                                    Özbekistan ve Türkmenistan’dan müş-
    belirtti: “Monforts, yeni ürünlerini                                    terilerle burada biraraya geldik. Bizim
    özellikle havalı temizleme sisteminde                                    için uluslararası özelliğiyle de önem
    entegre bir ısı geri kazanıma sahip
    standart frame görücüye çıkarıyor. Bu                                    taşıyor.” dedi.
    fuarda sergileyeceğimiz modülümüz                                      Monforts şirketi, ITM 2018’de yeni
    de var. Ayrıca, denim, gömleklik ku-                                    müşterilerle buluşma şansı yakaladı.
    maş ve ev tekstiline yönelik müşteri-                                    Oldukça mutu olduğunu ve birçok
    lerimize sunduğumuz terbiye yelpa-                                     olumlu görüşme gerçekleştirdiklerini
    zesinde yer alan diğer ürünlerimiz için                                   söyleyen Thomas Päffgen yeni firma-
    sanfor makilerimizin de sunumunu                Thomas PÄFFGEN               larla tanışmalarından da çok memnun
    yapıyoruz. Bu alanda pazar lideriyiz”.             Monforts Bölge Satış Müdürü         olduklarını dile getirdi.

                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8