Page 4 - ITM Daily News
P. 4

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


          Pazar Payını Artırmayı Planlıyor                                        Çin’in önde gelen tam kapsam-    yondan memnun kaldık. Gerçekten
                                        lı nonwoven imalat hattı üreticisi  büyük bir etkinlik” diye ekledi.
                                        YingYang Nonwoven Machinery,    2017 yılında, şirket, elyaf balya açma-
                                        Türkiye’deki Pazar payını artırmayı  dan, iğneli veya termal bonded yapış-
                                        planlıyor. YingYang Satış Müdürü  tırmabitim uygulanmış kumaşa kadar,
                                        Isabella şirketin dünyadaki en büyük  en az 200 tam kapsamlı nonwoven
                                        nonwoven makine üreticilerinden biri  imalat hattı üretimi yapıp tedariğini
                                        olduğunu söylüyor. YingYang ITM   sağlayarak, şöhretini Çin’in dışına ta-
                                        fuarına altıncı kez katılıyor ve pazar
                                        payını artırmayı planladıkları Türki- şımayı başarmıştır. Şirketin üretimleri
                                        ye’de çalışmaktan gurur duyduklarını  arasında jeotekstil iğne delme hatları,
                                        belirtiyor.             filtre aparatları, nonwoven halılar, suni
                                        Isabella, ITM 2018’den beklentilerinin  deri substratlar ve otomotiv iç alanları,
                                        yeni müşterilerle buluşmak ve mevcut  termal bağlama hatları, tela hatları,
                    Isabella                müşterilerle iyi bir ortaklıklar geliştir- dokusuz kumaş hatları vb. ürünler yer
                  YingYang Satış Müdürü            mek olduğunu söyledi. “Organizas-  almaktadır.                                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9