Page 6 - ITM Daily News
P. 6

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

                    GS 980’i İstanbul’da Görücüye                    Çıkarmaktan Gurur Duyuyoruz


    ITM 2018’in önde gelen katılımcı  stantlarında ziyaret edip bilgi aldık.  için uygun bir makine ol-
    firmalarından Santex Rimax Group,  Grubun SMIT CEO’su Simone Rancan  duğunu anlatan Rancan,
    yeni dokuma makinası GS 980’i    yeni dokuma makineleri GS 980’i   yeni SMIT GS980’nin pi-
    İstanbul’da ilk kez görücüye çıkardı.  İstanbul’da tanıtıyor olmaktan büyük  yasadaki en hızlı serbest
    Fuardaki gidişattan oldukça memnun  mutluluk ve gurur duyduklarını ifade  hareketli rapierli dokuma
    olduklarını belirten Santex Grup’u  etti. GS 980’in denim uygulamaları  tezgahı olduğunu ve
                                        çok yönlü, performans,
                                        üretim kalitesi, verim-
                                        lilik ve sürdürülebilirlik
                                        açısından geliştirildiğini
                                        ifade etti.             ITM’in çok iyi organize edilmiş bir fuar
                                        SMIT CEO’su Simone Rancan bu yıl  olduğunu ve her geçen yıl daha da
                                        fuarda 3 adet dokuma makinası ser- önemli bir hale gelmesinden dolayı
                                        gilediklerini bunlardan ilkinin denim  çok memnun olduğunu anlatan CEO,
                                        uygulamaları için dokuma makinası  organizasyona çok fazla müşteri
                                        olduğunu söyledi. Perde için dokuma  gelmesinden büyük mutluluk duy-
                                        makinasını da tanıttıklarını belirten  duklarını söylüyor. Rancan’a göre bu
                                        Rancan, bunun yerel pazar için çok  müşterilerin sadece Türkiye’den değil
                                        ilginç olduğunu ifade etti. Son olarak  dünyanın her yerinden gelmesi daha
                                        herkes tarafından bilinen yüksek kali- da mutluluk verici. Organizasyonun
                                        teli havlu dokuma makinasını sergile- her geçen yıl daha da uluslararası bir
                                        diklerini söyleyen CEO, makinelerinin  hale geldiğini söyleyen Rancan, baş-
                                        kabiliyetini fuarda göstermekten gurur lıca katılımcı ülkelerin Pakistan, İran,
                                        duyduklarını ifade etti.      Mısır olduğunu ifade etti.      Smit firmasının 14 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Daily News’in
      1.sayısında giren haberinde yanlışlıkla eski bir fotoğraf ve logo kulla-
      nılmıştır. Bu hata için firmamızdan özür dileriz.


                                       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11