Page 7 - ITM Daily News
P. 7

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

                           ITM Sektörün Vazgeçilmesi


                      tal baskı makineleri hakkında bilgiler
                      de verildi.


                      Önceliğimiz Dijital Baskı
                      Bir önceki ITM Fuarı’nda olduğu gibi
                      bu seneki fuarda da konsantras-
                      yonlarının tamamen dijtal olduğunu
                      belirten SPGPrints Baskı Sistemleri
                      Genel Müdürü Hakan Uzman “Biz
                      SPGPrints olarak dijital baskı geleceği
                      olarak görüyoruz. Ayrıca standımızda
                      tarihimizden gelen ve çok önem verdi-
                      ğimiz konvansiyonel baskıyla alakalı
                      şablonlarımız ve diğer çözümlerimizi
                      de paylaşıyoruz. Önceliğimiz ve ana
                      konumuz ise her zamanki gibi dijital.
                      Her gün fuarda 5 tane tema baskı ya- Prints olarak burada global olarak  tan püskürten Fujifilm Dimatix Samba

         Hakan UZMAN       pıyoruz. Makinelerimiz çalışır durum- bulunmaktan dolayı memnuniyet  baskı kafalarını kullanan altı renkli
      SPGPrints Baskı Sistemleri Genel Müdürü da ve ziyaretçilerimize uygulamalı bir  duyuyoruz” şeklinde konuştu. JAVELIN baskı makinesi, bir üretim
                      şekilde teknik bilgiler veriyoruz” dedi.                tarama baskı makinesidir. Saatte 367
    ITM 2018 Fuarı’nda rotasyon bas-  ITM Fuarı’na bu sene daha büyük   Şablon Üretiminde Tamamlayıcı
    kı şablon çözümlerini sergileyen  ilginin olduğunu gözlemlediğini belir- Javelin baskı makineleri ilk tanıtıl- metre üretim hızına sahip JAVELIN,
    SPG Prints, standında kumaş baskı  ten Uzman, “Bu fuarda hem katılımcı  dıkları ITM 2016’dan bu yana tüm  kumaşların ve boya kimyalarının sık
    uygulamaları için geliştirilen Archer  hem de ziyaretçi anlamında yoğun bir  dünyadaki tekstil baskı tesislerinde  değiştirilmesi gereken orta kapasiteli
    teknolojisini kullanan rotasyon baskı  hareketlilik görüyoruz. ITM, tartışma- kurularak mevcut dijital makinelerin  üretimler için idealdir. Daha yüksek
    çözümlerini ve JAVELIN baskı makine- sız Türkiye’deki tekstil makinecileri  ve şablon üretiminin tamamlayıcısı  hacimler için hızlı, tek geçişli üretim
    sinin 1850mm’lik versiyonunu sergili- alanında en iyi fuar. Yine Avrupa’daki  oldu. Genel Müdür Hakan Uzman  yapabilen ve yine kendisini kanıtlamış
    yor. Ayrıca firma standından çok çeşitli en önemli organizasyonlardan. Hem  “SPGPrints’in benzersiz Archer tek- Archer teknolojisini kullanan SPGP-
    kumaşlar için boya programları ve  Türkiye hem bölge için bu fuarın çok  nolojisini ve boya damlasını (2-10 pL)  rints PIKE baskı makinesi de standı-
    Archer teknolojisini kullanan diğer diji- önemi olduğunu düşünüyorum. SPG  baskı yüzeyine 4 mm’ye kadar uzak- mızda yer alıyor.
                    ITM Bizim İçin Çok Önemli Bir Pazar

                      teknolojilerin pazarın geleceğine etki  Joachim Maier, ITM 2018’e katılmanın  ITM bizim için önemli bir fuar, çünkü
                      edeceğini vurguluyor. Maier, yeni tanı- önemini vurguluyor ve şunları ekliyor:  Türkiye önemli. ITM aynı zamanda
                      tılan USTER® TESTER 6 modelinin bir  “Türkiye’deki müşterilerimizin dünya- Orta Asya, İran, Mısır ve Orta Avru-
                      çok avantaj sağlayacağını belirtiyor.  dan haberdar olmaları için bir plat- pa’ya da hitap ediyor. Bu bizim için
                      Makine, kalite kontrolünden, uzman  form oluşturulması bizim için önemli.  güzel bir fırsat.”
                      süreç analizine ve Total Testing Cen-
                      ter ile iplik fabrikasının tamamında
                      optimizasyon sağlanmasına kadar
                      farklı pratik faydaları beraberinde
                      getiriyor.
                      Total Testing Center ile bir kumaşın
                      görünümünü tahmin etmek mümkün-
         Joachim MAIER      dür. Boncuklama, kumaş görünümü
         Uster Pazarlama Müdürü
                      ve dokuma performansı, ITM 2018’de
    Tekstil test ve kalite kontrol alanında  tanıtılan Total Testing Center’ın ana
    dünya liderlerinden biri olan Uster,  özellikleri arasında yer alıyor. USTER,
                      Total Testing Center konseptini sun-
    ITM fuarında iplik sektöründeki bütün  maktan duyduğu heyecan ile fabrika
    gruplara hitap eden USTER® TESTER  sahiplerine, işletmecilere, yöneticile-
    6 modelini tanıtıyor. Uster Pazarlama  re, teknisyenlere ve iplik satıcılarına
    Müdürü Joachim Maier şirketin en  yönelik olarak bu sistemin ne gibi
    son inovasyonlarının önemini ve yeni  faydaları olduğu özellikle anlatıyor.

                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12