Page 8 - ITM Daily News
P. 8

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018
               Yeni Teknolojileriyle Katıldığı
             ITM Fuarı’nda Büyük İlgi Gördü


    Deneyimli kadrosu ve teknolojik alt  grubunda Kornit Digital, Roland, Shi-                 çok gelişti. Son dönemlerde dikiş-
    yapısı ile geçmişten günümüze birçok  ma Seiki markalarını ön plana çıkar-                 siz ceketler geliştirilmeye başlandı.
    ürün grubunu tek çatı altında toplayan dık. Yine yıllardır satışını yaptığımız               Bizde bu heyecan uyandırıcı tekno-
    Tetaş, büyük bir stantla katıldığı ITM  Shima Seiki markasının yeni tekno-                 lojileri standımızda sergilemekten
    Fuarı’nda yeni teknoloji makinelerinin  lojilerini sergiliyoruz. Bu makinelerin              ve anlatmaktan dolayı çok mutluyuz.
    tanıtımını gerçekleştirdi.     her geçen gün üzerine katarak yenilik                  Biz pazara sunduğumuz çözümlerle
    Tekstilde Türkiye’nin çıkışta olduğu bir eklediği modelleri var. Onların tanıtı-              firmaların verimliliklerini artırarak, iş-
    dönemin yaşandığını belirten Tetaş  mını yapıyoruz. Konfeksiyon grubunda                  çiliklerini minimuma indirmeye gayret
    Satış Direktörü Kudret Çelebi “2018  ise Pegasus markasının yenilikleriyle                 gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
    yılının ilk çeyreğini bizim için iyi bir  ziyaretçilerimizi buluşturduk. Özetle              Türkiye’de tekstilin hiçbir zaman
    dönem olarak geçirdik. Bunun deva- bütün bu yenilikleri sergilememiz ve                  bitmeyeceğinin de altını çizen Çelebi
    mını da ITM Fuarı ile sürdürüyoruz.  uygulamalı olarak göstermemiz için                  “Ülkemiz avantajları olan bir bölge ve
    Tetaş güçlerin birleşimini gerçekleş- bu fuar bizim için büyük bir fırsat                 Türkiye’de çok ciddi kaliteli üretim ya-
    tirerek; Pegasus, Kornit Digital, Shima  oluyor” şeklinde konuştu.                     pılıyor. Kalite konusunda bizimle yakın
    Seiki, Tajima, Gemini, Kansai, Mega- Yeni teknolojiler arasında trikoda                  bölgelerden ve Uzakdoğu’dan reka-
    sew, Zoje gibi markalarla başarılı bir  devrim niteliğinde gelişmeler yaşan-                bet edecek bir ülke yok. Uluslararası
    fuar gerçekleştiriyor” dedi.    dığını belirten Çelebi “Bu teknoloji bir                büyük üreticiler ve tedarikçiler Türki-
    Ürün gruplarına yeni kattıkları ma- kıyafete hareket katan, üç boyut katan                 ye’yi kısa terminlerden dolayı tercih
    kineler hakkında da açıklamalarda  bir özellik. Bu teknoloji ilk başta çok    Kudret ÇELEBİ      ediyorlar. Bu da ülkemiz için ciddi bir
    bulunan Kudret Çelebi “Dijital baskı  sınırlı olarak başlamıştı. Şimdi olay    Tetaş Satış Direktörü  avantaj” diyerek sözlerini sonlandırdı.

              R9500 Otomatik Kulplu Rapier
              Dokuma Makinesini Sergiliyor


                                        35 yıllık deneyime sahip İtalyan  ma süreci ve kolay kullanımlı tezgah
                                        şirketi MEI, tekstil sektöründe faaliyet  sistemini optimize etmek için sürekli
                                        gösteren ve faaliyetlerini inovasyona  çalışıyoruz, sadece tüm kullanıcıların
                                        dayandıran dinamik ve teknolojik an- makinemizle dost ve sinerjik olabil-
                                        lamda gelişmiş bir şirkettir. MEI, ITM  melerini sağlamak için, ölü zaman
                                        2018’de R9500 otomatik havalı rapier  ve operasyon maliyetlerini azaltarak
                                        dokuma makinesini sergiliyor.    için, ‘yüksek kalite ve asgari işletme
                                        MEI Direktörü Giovanni Saporiti, ITM  maliyetlerinde esneklik’ prensibini
                                        2018 ile ilgili beklentilerini açıkladı  benimsiyoruz.
                                        ve fuarda yeni müşterilerle tanışma  Bunu, süregelen teknolojik gelişmeler,
                                        fırsatı bulduğunu belirterek: “Türki- daha iyi ürünler ve rakipsiz destek
                                        ye’den ve İran, Özbekistan, Kazakistan hizmetleri ile gerçekleştiriyoruz. Küre-
                                        gibi bazı çevre ülkelerden çok müşteri  sel operasyonumuzu güçlendirmeye
                                        geliyor. Genel olarak, ITM iyi bir fuar.  ve yeni pazarlara hizmet vermeye
                                        Organizasyon çok iyi. Burada oldu- devam etmemize rağmen, müşterile-
                                        ğum için mutluyum.” diyor.     rimize bulundukları her yerde daima
                                        Saporiti, MEI’nin tekstil ve konfeksiyon  etkin bir hizmet verebilmemiz için
                 Giovanni SAPORITI              sektöründe köklü bir teknolojik marka  yerel kaynaklara daha fazla odaklana-
                   MEI Direktörü              olduğunu söyleyerek: “Etiket doku- cağız.” diyor.

                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13