Page 10 - ITM Daily News
P. 10

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

                Inkjet Tekstil Yazıcısı NASSENGER 10’u                ITM 2018 Fuarı’nda Sergiliyor


    Konica Minolta, ITM 2018’de yüksek  NASSANGER 10’un yanı sıra Konica
    hızlı ve yüksek çözünürlüklü inkjet  Minolta çözümleri hakkında da stan-
    tekstil yazıcısı NASSENGER 10’u   dımızı ziyaret eden misafirlerimizi
    sergiliyor. “Türkiye ve bölgedeki en  bilgilendiriyoruz” şeklinde konuştu.
    büyük tekstil fuarı olan ITM Fuarı’nda Fuara, yurtdışından büyük bir katılı-
    ikinci kez yer alıyoruz” diyen Konica  mın olduğunu belirten Doğan, “Bu da
    Minolta Türkiye Satış ve Pazarlama  fuarın yakından takip edilen önemli
    Müdürü Orhan Doğan “Bu fuar aracı- bir organizasyon olduğunu gösteri-
    lığıyla tekstil sektöründeki profesyo- yor. Ayrıca fuarda tekstil sektörünün
    nellere ve yöneticilere ulaşmayı he- giderek dijitale ilgisinin arttığını gör-
    defliyoruz. Tekstil sektöründeki baskı  dük. Sektörde dijital baskının giderek
    ihtiyaçlarını karşılayacağına emin  önem kazanması ve tüm üreticilerin
    olduğumuz NASSANGER 10’u fuarda   bu alana yönelmeleri ve bu pazarı                Orhan DOĞAN
    ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Ayrıca,  araştırmaları bizi sevindirdi” dedi.        Konica Minolta Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü
         Son Model                               ITM 2018’de         Etiket Dokuma                             Isıl Fikse    Makinelerini Sergiliyor                          Makinelerini Sergiliyor


                       Müller Satış ve Pazarlama                      1963 yılından bu yana tekstil makineleri
                       Müdürü Christian Lerch, ITM                     üretiminde uzmanlaşan Gaziantep
                       2018’de tanıttıkları teknolojile-                  merkezli Örnek Makine, sektöründe
                       ri hakkında şu bilgileri verdi:                   sayısız yeniliğe imza atmayı başardı.
                       “Fuarda sergilediğimiz maki-                     Özellikle halı ve halı ipliği üretimine
                       neler etiket dokuma makinesi,                    yönelik makinelerin üretiminde öncü
                       rapier dokuma makinesi ve                      şirketlerinden birisi olan firma, hem Tür-
                       etiketler kesme makinesidir.                     kiye hem de dünya pazarında adından
                       Ayrıca İtalya’daki yavru şirketi-                  söz ettiriyor.
                       miz Comez’in örme makinesi de       Mehmet DABANIYASTI    Teknolojinin gereksinimlerine en hızlı
                       burada sergileniyor.”          Örnek Makine Yönetim Kurulu Başkanı şekilde cevap vermeye çalışarak yeni-
                       Kendilerini iş dünyasında bir                    likçi anlayışını üretimini yaptığı maki-
                       pazar öncüsü olarak gördük-     nelere en doğru şekilde entegre eden Örnek Makine, ITM 2018’de ziyaretçilerin
                       lerini belirten Lerch, “Temelde   yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Gaziantep’in ‘Örnek’ firmasının dünya markası olma
                       şirketimiz dar kumaş sektörün-   yolunda ilerlediğini belirten Örnek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
                       de faaliyet gösteriyor. Biz tam   Dabanıyastı da, “Jakar makinesi, halı dokuma makinesi, 4 metreli çift rapiyerli
                       kapsamlı sistem tedarikçisiyiz.   halı dokuma makinesi, şönil fantezi iplik makinesi, sentetik iplik fikse makinesi,
          Christian LERCH      Kendimizi iş dünyasında pazar    üretimimizle yeniliklere ve ilklere ve yeniliklere imza atıyoruz.” dedi. Dabanıyas-
        Müller Satış ve Pazarlama Müdürü lideri olarak görüyoruz.” dedi. tı, şunları dile getirdi: “ITM 2018’de halı iplikleri, el örgü ve triko ipliklerini yapan
                                         ısıl fikse makinelerimizde satışlarımız oluyor. Fuar esnasında Rusya, Hindistan
    “Fuar Gerçekten Umut Verici”                        ve İran ağırlıklı ülkelerle görüşmelerde bulunduk.’’
    Müller, sadece Türkiye’den değil, diğer ülkelerden de müşteri çekiyor. Christian  Fuara yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin gelmesine sevindiklerini kaydeden
    Lerch, fuarın Müller için umut verici olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;  Mehmet Dabanıyastı, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Önceki fuarlara göre ITM
    “ITM gerçekten güzel bir fuar. Oldukça yoğun olduğumuz görülüyor. Özellikle  2018’in daha kalabalık ve daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Biz Örnek Makine
    ilk gün iş ve gelecek projeler açısından gerçekten umut verici geçti, bu yüzden  olarak ofis açtığımız Amerika pazarının yanı sıra Çin, Özbekistan, Hindistan,
    oldukça iyimseriz. Birkaç yıldan beri ilk kez makinelerle katılıyoruz. Önemli bir  İran, Rusya ve diğer ülke pazarlarında da varız. 2008’den beri Çin pazarında da
    fuar olacak ve ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edecektir.”     kendi ofisi, personeli ve yedek parça stokuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.’’

                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15