Page 2 - ITM Daily News
P. 2

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


                 ITM, Tekstil Sektöründeki
                  Yatırımları Canlı Tutuyor 

    Dünyanın önde gelen endüstriyel ma-                   kullanılan gerçek makine modellerinin  2018’de ağırlıklı olarak örücü elemanla-
    kine iğneleri tedarikçisi Groz-Beckert                 benzerleri ve üzerindeki parçalar da  rın (iğne ve platinler) birbiriyle etkile-
    7 numaralı salonda 710 / B numaralı                   Groz-Beckert’in ürettikleri. Müşterile- şimleri üzerinde duruyor. Ziyaretçiler
    standında örgü, dokuma, keçe ve tarak-                 rimiz parçaları makine modelleri üze- şeffaf örgü makine modelleri üzerinde
    lama segmentleri için ürün ve hizmet-                  rinde çok daha ayrıntılı şekilde görme  bu parçaların çalışma ve birbirleriyle
    lerini sergiliyor. Hem Türkiye hem de                  şansı buldu.’’ diyor.        etkileşim prensiplerini rahatça görüp
    Orta Asya pazarına örme, keçeleme,                   Mevcut müşterilerinin neredeyse tama- inceleyebilme imkanına sahip. Düz
    tafting ve dikiş pazarlama, örgü ve                   mının fuara geldiğinin bilgisini veren  örgü (triko) makine modeli üzerinde
    dikiş iğnesi, keçe iğnesi ve platin gibi                Özkan Edirne, fuarları daha çok yeni iş  E2.5 ile E18 arasında farklı faynlar için 8
    üretim ekipmanları hizmeti sunan                    bağlantıları değil de mevcut müşterile- farklı düz örgü (triko) teknolojisi ve bu
    Groz-Beckert’in Türkiye Genel Müdürü                  riyle görüşme fırsatı olarak değerlen- teknolojilerde kullanılan Groz-Beckert
    Özkan Edirne, ITM 2018’den oldukça                   dirdiklerini ifade ediyor.     iğne ve platinleri de gösteriliyor. Çorap
    memnun kaldıklarını söylüyor.                      Yeni ürünlerini de tanıtma fırsatı yaka- ve raşel (çözgülü) örgü şeffaf maki-
    Bu fuarın Groz-Beckert Türkiye’nin 2.                  ladıklarının altını çizen Edirne, şu anda  ne modelleri de örgü ürün grubunun
    ITM fuarı olduğunu belirten Edirne,                   tekstil endüstrisinde yatırım iştahı  sunumunun içinde yer alıyor. Stantta
    ‘’Fuarda örgü, dokuma, keçe, nonwoven                  olduğu için ITM 2018’de katılımcı patla- ayrıca, çok gelişmiş bir ürün kataloğu-
    ve taraklama endüstrileri için ürettiği-                ması yaşandığına dikkat çekiyor. Ayrıca na ve örgü teknolojileri hakkında birçok
    miz ürünlerin örneklerini sunuyoruz.                  ITM, tekstil sektöründeki yatırımları  önemli bilgiye sürekli erişim sağlayan
    Makinelerin birer örneklerini getirdik.    Özkan EDİRNE       canlı tutuyor.           online örgü müşteri portalı ile ilgili canlı
    Sergilenen modeller endüstrilerde    Groz-Beckert Türkiye Genel Müdürü Groz-Beckert’in örme ürün grubu, ITM  sunumlar yapılıyor.

          ITM 2018’e On Üzerinden On Puan


                      tumburlu kurutma makinesi, buhar
                      makinesi ve yeni dizayn ettikleri
                      yüksek sıkma basınçlı fular makinesi
                      ile katıldıklarını söyleyen Poslu, fuar
                      boyunca yaptıkları görüşmeler ve
                      iş birliklerinden oldukça memnun
                      olduklarını ifade ediyor. Mevcut te-
                      darikçilerin kendilerini ziyaret ettiğini
                      belirten Poslu, fuar boyunca yap-
                      tıkları görüşmeleri şu sözlerle ifade
                      ediyor; “Tedarikçilerimizle teknik
                      görüşmeler yaptığımız gibi mevcut
          Eyüp POSLU
         Elteksmak Genel Müdür   müşterilerimizle durum değerlendir-
                      mesi yapıyoruz. Yeni müşterilerimizle
    ITM 2018’in katılımcı firmalarından  iş bağlantılarımız oldu. Bazı bölge-
    biri de tekstil bitim ve afre tekno- lerde yeni acentalıklar oluşturma
    lojileri alanında faaliyet gösteren  adına görüşmeler yaptık. Fuarda ana
    Elteksmak Makine. Tekstil finishing  temamız buydu.”
    makineleri üretimi yapan firmanın  Fuarın beklentilerini karşılayıp kar- üzerinde seyrediyoruz.”     Türkiye’nin sektör olarak en büyük fu-
    Genel Müdürü Eyüp Poslu, fuardan  şılamadığını sorduğumuz Poslu, şu  Poslu’nun ITM 2018 organizasyonuna  arı. Zamanalama çok doğruydu, müş-
    duyduğu memnuniyeti, “ITM 2018’e  ifadeleri kullandı; “Fuar, ilk iki gün  dair genel değerlendirmesi ise şöyle;
    puan vermek gerekirse on üzerinden  bile bizim beklentilerimizin üzerinde  “Zamanlama olarak çok iyi bir döne- teriler rahatlıkla ulaşabildi. Oldukça
    on diyebilirim” sözleriyle anlatıyor.  geçti. Ürünlerimiz oldukça rağbet  me denk geldiğini düşünüyoruz. ITM  başarılı geçen ITM 2018 Fuarı’na on
    Fuarda ram makinesi, kontinual   gördü. Firma olarak beklentilerimizin  zaten kendini ispat etmiş bir fuar.  üzerinden on diyebilirim.”

                                       2
   1   2   3   4   5   6   7