Page 6 - ITM Daily News
P. 6

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018

                                                  Tekstil Dünyası     Haziran’da Türkiye’de                                   Aynı Çatı Altında            Yeni Lojistik                                Buluşuyor:    Merkezimizi Açacağız                                    ITM 2018
                  Tekstil imalatına yönelik kapsamlı endüst-              ITM 2018’de aynı çatı altında bir araya gelen
                  riyel çözümler sunan teknoloji tedarikçisi              tekstil sektörünün önde gelen şirketleri, pazarda-
                  olan EFI™ Reggiani ITM 2018 Fuarı’nda ar-               ki büyük potansiyele tanıklık ediyorlar. Lakshmi
                  darda 12 renge kadar baskı yapabilen yeni               Machine Works Limited (LMW) Genel Müdürü C.
                  Efi Reggiani renkli yazıcılarının lansmanını             Arun, ITM’in farklı türdeki makineleri ve teknolo-
                  yaptı. Fuarın 3. gününde basın toplantısı               jileri bir araya getiren eksiksiz bir fuar olduğunu
                  düzenleyen Efi Reggiani Genel Müdürü                 belirtiyor ve beklediklerinden çok fazla ziyaretçi
                                                     geldiğini söylüyor: “İyi taraflarından biri, fuarın
                  Adele Genoni, Türkiye pazarına yönelik                iplik fuarı, dokuma makineleri, işleme makine-
                  değerlendirmelerde bulundu.             C. ARUN     leri vb. farklı türdeki fuarlarla bir araya getirlmiş
                  Genoni, “Türkiye tekstil pazarında lider.     LMW Genel Müdürü  olması. ITM eksiksiz bir fuar, bu yüzden sadece
        Adele GENONİ
       Efi Reggiani Genel Müdürü Bizim en çok önem verdiğimiz ülke konu-              Türkiye’den değil, İran, Özbekistan, Cezayir ve
                  munda. İtalya ve Türkiye, elli yılı aşkın bir  diğer birçok komşu ülkeden de birçok müşterinin geleceğini düşünüyorum.”
                  süredir bölgesel varlık gösteren Efi-Re-
    ggiani için ölçü aldığımız iki ülke. 110’dan fazla dijital yazıcının yanı sıra  Fuar Bitmeden Siparişler Tamamlanıyor
    130’dan fazla analog yazıcımız var. “Türkiye merkez” konsepti, bölgedeki  LMW’nin farklı ziyaretçilerden birçok sipariş aldığını söylüyor Arun. “Birçok kişi
    Efi-Reggiani varlığını ve büyümesini desteklemek için mevcut yerel hizmeti  makinelerimizle ilgileniyor. Burada iki adet moral makinemizi de sergiledik ve
    takviye ediyor. Haziran 2018’de yeni lojistik merkezimizi açacağız.   birçok ziyaretçilerin bu makinelere ilgisine tanık olduk. Fuar bitmeden önce
    Efi-Reggiani, perakende mürekkep ve yedek parça satışlarına başlayacak.”  siparişleri sonuçlandırmayı umuyoruz” diye ekliyor. Arun’a göre, ITM 2018, pek
    dedi. Efi-Reggiani’nin Genel Müdürü Adele Genoni, ITM’de lansmanı yapı- çok müşteriyi çeken büyük bir fuar, çünkü Türkiye, son yıllarda gelişme kayde-
    lan ardarda 12 renge kadar baskı yapabilen yeni Efi-Reggiani renkli yazıcı- den bir pazar. Komşu ülkelerin de Türkiye’de yapılan bu fuarı dört gözle bekle-
                                        diklerini söylüyor: “ITM, makinelerimizi sergilemek için iyi bir platform.”
    nın tekstil üreticilerine hizmette yeni çığır açacağını söyledi. Genoni, “Şir-
    ket, bir yıldan kısa bir süre içinde yüksek teknolojiye sahip dört yeni ürün  Nitelikli Ziyaretçiler Siparişler Veriyor
    lansmanını yaparak, inovasyon odaklı gelişmelere imza attı. Bu makineler  Arun, 2016’da yapılan önceki ITM fuarına nazaran ziyaretçi kalitesinin daha
    tekstil sektöründe modadan spor kıyafetlere kadar çok farklı alanlara hitap  iyi olduğunu belirtiyor: “Bu fuarda makineleri kontrol eden ve siparişlere karar
    ediyor. Efi Reggiani çevreye büyük önem veriyor. Şirket, tekstil şirketlerine  veren yetkililer var. Son fuarla karşılaştırıldığında, iplik fuarı bir avantaj haline
    fazla su kullanımını, kimya atıklarını ve yüksek işletme maliyetlerini engel- geldi. İplik fuarına gelen ziyaretçiler da diğer bölümleri ziyaret ediyorlar. Bu
    leyecek daha sürdürülebilir ve üretken makineler kullanıyor.” diye konuştu.  bizim için de iyi.”
                     ITM 2018’de Yeni Mümessilikleriyle


                     Dikkat Çekiyor

                      Ağırlıklı olarak örme ve dokuma   tecrübelerini müşterilerinin hizmetine  için baca filtreleme sistemleri oldukça
                      kumaş terbiye konusunda uzmanla-  sunduklarını söyleyen Aşarteks Satış  talep görüyor. Eski sisteme göre çevre
                      şan Aşarteks, Tekstil, dünyanın farklı  Müdürü Ali Aşar, ‘’Fuar süresince  duyarlılığı çok daha fazla. Aşarteks ola-
                      bölgelerindeki firmaların mümessillik- mevcut müşterilerimizle işlerimizi  rak yeni projelerimiz bulunuyor. Fuar-
                      lerini yapıyor. KLER, OSIRIS, AKDYEING, daha fazla genişlettik. Yeni aldığımız  dan sonra onlara da ağırlık vereceğiz.’’
                      HENRIKSEN, BRUGMAN, VANWYK,     mümessillikler var, onlarla ilgili tanı- ITM 2018’in verimli geçtiğini belirten Ali
                      UGOLINI, MSI, XENNIA, MONTESSILE,  tımlarımızı yaptık. Fuar bizim için çok  Aşar’a göre fuarın çok kalabalık olması
                      LK&LH firmalarıyla takım çalışması  verimli geçiyor. Yeni ürünler de sunduk  ve katılımcıların ürünlere karşı ilgisi son
                      içinde Türkiye piyasasında en iyi hiz- tabii. Boya terbiye kısmında uzman bir  derece iyi. Sadece yurt dışı ziyaretçile-
                      meti sunmaya çalışan Aşarteks, satış  firmayız. En çok örme dokuma kumaş  rin değil, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden
                      sonrası hizmetlere de önem veriyor.  boya kazanlarımız ilgi görüyor. Geliş- gelen davetlilerin de stantları büyük bir

          Ali AŞAR        Yenilikçi, çağdaş ve dinamik kadro- meye ve yatırımlarımızı sürdürmeye  merakla dolaşması firmaların yüzünü
         Aşarteks Satış Müdürü   larıyla boya terbiye piyasasındaki  devam ediyoruz. ITM’de ram sistemleri  güldürüyor.

                                       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11